Powstała „Mapa kościelnej pedofilii w Polsce”. Oznaczono Płońsk i Ciechanów.

Pojawienie się „Mapy kościelnej pedofilii w Polsce” było zapowiadane od kilku tygodni. Za jej opracowanie odpowiada fundacja „Nie lękajcie się”, która zajmuje się pomaganiem ofiarom nadużyć seksualnych m.in. ze strony duchownych. Na mapie znalazły się sąsiadujące z nami miasta Ciechanów i Płońsk.

Mapa zawiera informacje opublikowane wcześniej w lokalnych i ogólnopolskich mediach. Na mapie oznaczeni zostali sprawcy i podejrzani, ale przede wszystkim ich ofiary (stanowiące znacznie większą grupę). Na mapie oznaczono też niektóre miejscowości, z których Fundacja otrzymała zgłoszenia od ofiar (kolejne będą dodawane stopniowo w miarę uzyskiwania zgód od zgłaszających).

-Mapa nie pokazuje w tej chwili skali problemu kościelnej pedofilii. Specyfika przestępstw seksualnych wobec dzieci polega na tym, że ogromna większość z nich nigdy nie wychodzi na światło dzienne. W wypadku przestępstw popełnianych przez osoby duchowne tabuizacja problemu jest jeszcze intensywniejsza ze względu na pozycję społeczną i autorytet nadany sprawcom przez Kościół. Mamy nadzieję, że mapa pomoże pokrzywdzonym znaleźć siłę do walki o zadośćuczynienie – poczucie osamotnienia i niewiedza o innych pokrzywdzonych działa na korzyść sprawców. Mamy nadzieję, że mapa zachęci dziennikarzy do prześledzenia spraw, których finału w tej chwili nie znamy – czy sprawcy dalej pracują jako księża? czy mają kontakt z dziećmi? – czytamy na stronie fundacji „Nie lękajcie się”.

Kliknij na mapę a otworzy się link do google map

Kontakt do Fundacji.

mail: info@nielekajciesie.org.pl

tel : 605601364         512054916

Adres Fundacji Nie lękajcie się  Ul. Święty Marcin 28/28 61-805 Poznań


 

Źródło http://nielekajciesie.org.pl
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments