Powiatowo – Gminno – Miejskie Dożynki – Święte Miejsce 2013

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, w dniu 8 września 2013 roku w miejscowości Święte Miejsce na terenie gminy Przasnysz odbyło się kolejne Przasnyskie Powiatowo-Gminno-Miejskie Święto Plonów. Gospodarzami Dożynek byli Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski, Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska oraz Burmistrz Miasta Przasnysz Waldemar Trochimiuk.

Starostami Dożynkowymi z ramienia Powiatu Przasnyskiego byli w tym roku Państwo Katarzyna i Jacek Bartołd z Gminy Czernice Borowe,  Starostami Dożynkowymi Gminy Przasnysz byli Państwo Barbara i Sławomir Płocharczyk, Starostami Dożynkowymi Miasta Przasnysz Państwo Hanna i Andrzej Smolińscy, natomiast Starostami Dożynkowymi
z ramienia Parafii Święte Miejsce Państwo Joanna i Dariusz Borczak.

Starostowie Dożynkowi Powiatu: Państwo Katarzyna i Jacek Bartołd

Państwo Bartołd prowadzą własne gospodarstwo rolne w miejscowości Żebry – Idźki
o powierzchni 59,19 ha, które specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej, stado liczy 100 sztuk loch. Produkcja rolna opiera się także na uprawie tradycyjnych zbóż, między innymi jest to pszenica, jęczmień i rzepak. Rolnicy dbają o ciągły rozwój swojego gospodarstwa, inwestując środki własne oraz uzyskane w ramach dofinansowań z Unii Europejskiej. Państwo Bartołd pomimo wielu obowiązków związanych z wychowaniem trójki dzieci oraz ciężką pracą w gospodarstwie chętnie i aktywnie udzielają się społecznie, pracując na rzecz rozwoju Gminy i regionu.

Starostowie Dożynkowi Gminy Przasnysz: Państwo Barbara i Sławomir Płocharczyk

Pan Sławomir prowadzi wraz z żoną Barbarą gospodarstwo rolne o pow. 38 ha, w tym grunty dzierżawione 9 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej oraz bydła opasowego. Produkcja roczna to: 2000 szt. tuczników, zakup z Holandii oraz 45 szt. bydła opasowego, zakup krajowy.

Struktura zasiewów przedstawia się następująco:

–       pszenica 6 ha,

–       żyto 9 ha,

–       pszenżyto 13 ha,

–       kukurydza 5ha,

–       użytki zielone – 5 ha.

Gospodarstwo wyposażone jest w chlewnie dla tuczników, budynek przeznaczony na odchowalnię dla warchlaków oraz oborę dla bydła opasowego. Gospodarstwo Państwa Płocharczyk posiada wysoki poziom produkcji, stosowane są nowoczesne technologie, dostosowane do wymogów UE. Gospodarze cały czas inwestują w rozwój swojego gospodarstwa dbając jednocześnie o estetykę i środowisko naturalne.

Starostowie Dożynkowi Miasta Przasnysz: Państwo  Hanna i Andrzej Smolińscy

Państwo Andrzej i Hanna Smolińscy prowadzą od 26 lat gospodarstwo rolne o powierzchni 33 ha, w tym grunty dzierżawne 6 ha. Specjalizacją gospodarstwa jest hodowla trzody chlewnej, cykl zamknięty to 35 macior. Struktura zasiewów przedstawia się następująco: pszenżyto-12 ha, jęczmień-4 ha, użytki zielone-2 ha, mieszanki zbożowe-8,5 ha i ziemniaki- 2,5 ha. Gospodarstwo charakteryzuje się wysokim stopniem mechanizacji. W gospodarstwie są: 3 ciągniki rolnicze, kombajn zbożowy i ziemniaczany, prasa kostkująca i belująca, agregaty uprawne, przyczepy, rozrzutnik obornika, beczkowóz i inny niezbędny sprzęt rolniczy.

Starostowie Dożynkowi Parafii Św. Miejsce: Państwo Joanna i Dariusz Borczak

Państwo Borczakowie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 60 ha, w tym 34 ha własnych, pozostałe to grunty dzierżawione. Głównym kierunkiem produkcji jest chów bydła. Pogłowie liczy 90 sztuk, w tym 42 krowy dojne. Roczna produkcja mleka wynosi 300.000 litrów. Rozwój gospodarstwa następuje w oparciu o środki unijne i własne, wypracowane w gospodarstwie. Cały czas inwestują w rozwój swojego gospodarstwa.

Uroczystość zainaugurował przemarsz korowodu dożynkowego oraz Msza Święta Dziękczynna z błogosławieństwem wieńców żniwnych, celebrowana pod przewodnictwem ks. Prałata prof. dr hab. Daniela Brzezińskiego, oczywiście w asyście pozostałych księży z proboszczem parafii Święte Miejsce księdzem prałatem Markiem Makowskim na czele.

Wcześniej jednak poświęcono i oddano do użytku zrealizowane przez Gminę Przasnysz zadanie „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krepa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” zrealizowanego w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Okazały korowód dożynkowy prowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Starej Krępie pod batutą Kazimierza Makowskiego oraz starostowie dożynkowi i goście, którzy zaszczycili swoją obecnością Święto Plonów. Otwierała go delegacja wieńcowa Powiatu Przasnyskiego, a uczestniczyły delegacje wieńcowe z poszczególnych miast, gmin i miejscowości powiatu przasnyskiego: delegacja wieńcowa z Miasta Przasnysz, delegacja wieńcowa z Miasta i Gminy Chorzele, delegacja wieńcowa z Gminy Jednorożec, delegacja wieńcowa z Gminy Krzynowłoga Mała, delegacja wieńcowa z Gminy Krasne, delegacja wieńcowa z Gminy Czernice Borowe, delegacja wieńcowa mieszkańców wsi Lipa, delegacja wieńcowa mieszkańców wsi Obórki  oraz delegacje wieńcowe sołectw z Gminy Przasnysz: Bartniki, Bogate, Dębiny, Gostkowo, Grabowo, Karwacz, Stara Krępa, Obrąb, Osówiec Kmiecy, Osówiec Szlachecki, Sątrzaska, Szla, Wyrąb Karwacki, Golany.

Po dotarciu korowodu dożynkowego przed ołtarz polowy na terenie kościoła w Świętym Miejscu Gospodarze Dożynek powitali wszystkich zebranych, a przemówieniem Starosty Przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego rozpoczęła się oficjalna część uroczystości.

PRZEMÓWIENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO:

„Boża opatrzność i trudna praca rolnika zasługuje na uroczyste podziękowanie dlatego dzisiaj obchodzimy tradycyjnie powiatowo-gminno-miejskie dożynki.

Pragniemy dać wyraz naszej wdzięczności i uznania dla trudnej pracy rolnika, chcemy podziękować za dobre tegoroczne plony i chcemy symbolicznie podzielić chleb dożynkowy z niezmiennym życzeniem, aby nie zabrakło go dla nikogo, abyśmy do następnych żniw dotrwali w solidarnej i pełnej życzliwości wzajemnej, postawie.

Będziemy dzisiaj w parafii Święte Miejsce, korzystając z zaproszenia ks. Prałata Marka Makowskiego modlić się i radować w gronie mieszkańców całego powiatu przasnyskiego, a także przybyłych gości w atmosferze szacunku dla każdego, kto dołożył swoje ziarno do wspólnego chleba. Bo na ten chleb dożynkowy złożyła się i praca rolnika i gospodyni domowej, pracownika obsługi rolnictwa i rzemieślnika, przedsiębiorcy i urzędnika, nauczyciela i lekarza, a także ucznia czy studenta pracującego nad powiększeniem swoich kompetencji. Złożyła się praca każdego, kto własnym trudem pragnie służyć drugiemu człowiekowi, stając się dla niego darem i opoką.

Mieszkańcy powiatu przasnyskiego mają szczególny powód do dziękczynienia i radości. W ostatnim czasie nasz powiat i gminy odczuwają wyraźny rozwój. Zmieniło się rolnictwo i jakość życia na wsi. Standard życia rodzin wiejskich nie jest już niższy od standardów miejskich. Rolnik stał się bardziej przedsiębiorcą, a jego żona prowadzi wsparcie biurowe i logistyczne gospodarstwa. Na wsi mieszkają ludzie o dużych kompetencjach, potrafiący posługiwać się skomplikowanym parkiem maszynowym, znający się na programowaniu procesów technologicznych i organizacyjnych. Uznawana przez kraje starej Europy za zacofaną, jeszcze kilkanaście lat temu, dzisiaj polska wieś stała się najbardziej konkurencyjnym i nowoczesnym obszarem gospodarczym korzystającym z eksportowych ścieżek całego świata. Genezą tego awansu polskiego rolnika jest przede wszystkim jego pomysłowość i zakorzeniona z dziada pradziada pracowitość.

Ta pracowitość i roztropność w genach przenosi się do obszaru przedsiębiorczości, do szkół, usług i urzędów. Rozwijają się lokalne firmy, powiększa się baza usług, polepsza się standard nauczania, usług zdrowotnych i opiekuńczych, polepsza się bezpieczeństwo.

Nasze instytucje publiczne, zarówno państwowe jak i samorządowe należą do najlepszych w kraju. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu od 12 lat zajmuje I miejsce w Polsce w inwestycjach per capita i w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W ślady powiatu idą też miasta i gminy powiatu przasnyskiego. Z wielką satysfakcją czytałem tegoroczne statystyki, w których nasze samorządy szczebla gminnego sytuowane były na czołowych miejscach w Polsce. Takich sukcesów wcześniej na północnym Mazowszu nie było. Dużo uwagi naszemu rozwojowi poświęca Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Chcemy, aby za rozwojem gospodarczym rosła możliwość korzystania mieszkańców z oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej, wypoczynkowej. Dlatego Starostwo w porozumieniu z samorządami gminnymi i organizacjami pozarządowymi zamierza złożyć wniosek do samorządu województwa o przyznanie nam w roku 2014 zaszczytu organizacji Stolicy Kulturalnej Mazowsza i dożynek wojewódzkich. Zaproponujemy ofertę wyjątkową i niezwykle atrakcyjną. Kilka tygodni temu odebrałem w Senacie RP dyplom dla najlepiej zorganizowanego pod względem jakości kadr powiatu w Polsce. Te kadry są w stanie dobrze i sprawnie przeprowadzić wszystkie przedsięwzięcia kulturalne przypisane Stolicy Kulturalnej Mazowsza. Zwieńczymy to obchodami święta plonów na Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie, gdzie obecnie lokalizuje się 24 przedsiębiorstwa i funkcjonuje lotnisko. Wszystko udało się pogodzić i pomieścić zgodnie z obietnicami Powiatu. W najbliższym tygodniu podpiszemy kolejną umowę, z Ministrem Gospodarki, tym razem z sektorowego programu Innowacyjna Gospodarka na dalsze prace projektowe w strefie w Sierakowie i Chorzelach.

Nasza przyszłość zapowiada się pomyślnie.

Z całego serca życzę tego całej społeczności Powiatu w imieniu przasnyskiego starostwa i współgospodarzy  –  miasta i gminy Przasnysz, dopisując do tego życzenia zdrowia i bożej opieki.

Podzielmy się tym, podarowanym przez starostów dożynkowych chlebem, pełni nadziei. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy włożyli swój wysiłek w jego wytworzenie.”  

 

Podczas uroczystej Mszy Świętej Dziękczynnej, której piękną muzyczną oprawę zapewnił zespół „Moja Rodzina” zostali uhonorowani rolnicy seniorzy z Gminy Przasnysz, którym Gospodarze Dożynek wręczyli będące wyrazem wdzięczności
i wielkiego honoru za całokształt życiowych dokonań symboliczne bochny chleba.

ROLNICY SENIORZY

 1. Borczak Stanisław i Halina – Szla
 2. Buczniak Benedykt i Mirosława – Stara Krępa
 3. Czaplicki Marian i Janina – Dębiny
 4. Czarzasty Imireusz i Mirosława – Osówiec Szlachecki
 5. Dębiński Stanisław i Elżbieta – Osówiec Szlachecki
 6. Grabowski Stanisław i Lucyna – Osówiec Kmiecy
 7. Jeznach Tadeusz i Alina – Osówiec Kmiecy
 8. Kaczyński Tomasz i Krystyna – Sątrzaska
 9. Kiersikowski Stefan i Halina – Grabowo
 10. Młodzianowski Adam i Jadwiga – Osówiec Szlachecki
 11. Sobolewski Kazimierz i Janina – Sątrzaska
 12. Steczka Czesław i Danuta – Nowa Krępa
 13. Wdowiński Lucjan i Marianna – Wyrąb Karwacki
 14. Rucki Zdzisław i Henryka – Lipa
 15. Wróbel Julian i Marianna – Lipa
 16. Sulkowski Jan i Czesława – Obórki

 

Po Mszy Świętej nastąpiło przejęcie przez szefów samorządów powiatowego, gminnego i miejskiego oraz Starostów Dożynkowych Powiatu, Gminy, Miasta i Parafii Święte Miejsce symbolicznych bochnów chleba i podzielenie się nimi z zebranymi na uroczystościach dożynkowych, a następnie głos brali zaproszeni goście: Senator RP Jan Maria Jackowski, Wiesław Opęchowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce oraz Radna Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk, która odczytała list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Swoje życzenia przesłał także Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP.

Tradycyjnie już, Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Walędziak i Wicestarosta Przasnyski Tomasz Osowski w towarzystwie Burmistrzów i Wójtów wszystkich gmin uhonorowali pucharami i okolicznościowymi Listami Gratulacyjnymi oraz upominkami  i książkami związanymi z powiatem przasnyskim najlepszych rolników Powiatu Przasnyskiego 2013 roku. O wytypowanie rolników Starosta Przasnyski zwrócił się wcześniej do władz wszystkich miast i gmin naszego powiatu.  

LISTA NAGRODZONYCH ROLNIKÓW:

 1. 1.    Z Miasta Przasnysz

Pan Adam Boczkowski – Pan Adam Boczkowski posiada gospodarstwo rolne od 2002 r. w którym prowadzona jest hodowla trzody chlewnej. W gospodarstwie jest ok. 120 sztuk trzody, w tym: 9 macior, 20 prosiąt, 50 warchlaków i 41 sztuk tuczników. Gospodarstwo użytkuje 16,52 ha powierzchni. Struktura zasiewów przedstawia się następująco:

–     pszenica – 9,82 ha,

–     jęczmień – 4,2 ha,

–     rzepak – 2,5 ha.

Gospodarstwo wyposażone jest w m. in. ciągniki, przyczepy, siewnik oraz inny niezbędny sprzęt rolniczy.

oraz

Pan Krzysztof Krzykowski – Pan Krzysztof Krzykowski prowadzi gospodarstwo rolne od ponad 20 lat. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 25,71 ha, w tym użytki własne to 16,79 ha,
a dzierżawione 8,92 ha. Na tym areale uprawiane są:

–       pszenica i pszenżyto – 9,50 ha,

–       rzepak – 6,50 ha,

–       kukurydza – 2,60 ha,

–       łąki – 7,11 ha.

Pan Krzysztof obecnie posiada stado krów mlecznych w ilości 12 sztuk. Gospodarstwo jest zmechanizowane, posiada niezbędny sprzęt rolniczy zakupiony w 2009
i 2013 roku.

 

 1. 2.    Z Gminy Przasnysz

Państwo Bożena i Janusz Brzezińscy – Pan Janusz prowadzi wraz z żoną Bożeną gospodarstwo rolne o pow. 41 ha, z tego 20 ha to zboża (pszenica, żyto, mieszanki), 6,00 ha to kukurydza i 12 ha – użytki zielone. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka, posiada stado 52 szt. krów mlecznych. Wydajność jednostkowa jest na poziomie ponad 7100 litrów od 1 sztuki. Sprzedaż mleka rocznie wynosi 220.000 litrów. Państwo Brzezińscy od 2006 roku wystawiają bydło ras mlecznych na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych na „Święcie Mleka” w Płoniawach – Bramurze. Aktywnie unowocześniają swoje gospodarstwo, zwłaszcza w maszyny i urządzenia do produkcji rolnej. Podstawowy sprzęt wykorzystywany do produkcji rolnej to: 4 ciągniki, 2 kombajny zbożowe oraz inne sprzęty niezbędne do obsługi tegoż gospodarstwa. Gospodarze konsekwentnie pracują nad podnoszeniem wyników hodowli, cały czas inwestują w rozwój gospodarstwa oraz dbają o estetykę i środowisko naturalne.

oraz

Państwo Barbara i Sławomir Płocharczyk – Pan Sławomir prowadzi wraz z żoną Barbarą gospodarstwo rolne o pow. 38 ha, w tym grunty dzierżawione 9 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej oraz bydła opasowego. Produkcja roczna to: 2000 szt. tuczników, zakup z Holandii oraz 45 szt. bydła opasowego, zakup krajowy.

Struktura zasiewów przedstawia się następująco:

–       pszenica 6 ha,

–       żyto 9 ha,

–       pszenżyto 13 ha,

–       kukurydza 5ha,

–       użytki zielone – 5 ha.

Gospodarstwo wyposażone jest w chlewnie dla tuczników, budynek przeznaczony na odchowalnię dla warchlaków oraz oborę dla bydła opasowego. Gospodarstwo Państwa Płocharczyk posiada wysoki poziom produkcji, stosowane są nowoczesne technologie, dostosowane do wymogów UE. Gospodarze cały czas inwestują w rozwój swojego gospodarstwa dbając jednocześnie o estetykę i środowisko naturalne.

 1. 3.    Z Miasta i Gminy Chorzele

Państwo Bożena i Grzegorz Merchel – Państwo Bożena i Grzegorz Merchel prowadzą gospodarstwo rolne od 1991 roku i ukierunkowane jest ono na produkcję mleka.

W gospodarstwie rolnym Państwo Merchel utrzymują:

–     29 szt. krów mlecznych, dla których przyznana jest kwota mleczna w ilości 120.000 litrów,

–     7 szt. bydła rasy mięsnej,

–     15 szt. jałowizny.

Obecna powierzchnia użytków rolnych wynosi 45 ha. Oprócz dwóch dotychczasowych ciągników w ostatnich latach zostały zakupione dwa kolejne ciągniki:

–       „ESCORTS FARMTRACH 80 4WD”

–       „PRONAR ZEFIR 85”

oraz sprzęt rolniczy:

–       rozrzutnik obornika „METAL FACH” (6 tonowy),

–       kosiarka rotacyjna „ASAMASZ KDT 260”,

–       prasa belująca „METAL FACH”,

–       owijarka „METAL FACH”.

oraz

Państwo Alina i Wiesław Sławscy – Państwo Alina i Wiesław Sławscy posiadają gospodarstwo rolne o pow. 45 ha, w tym 28 ha użytków zielonych. Na tym gospodarstwie Państwo Sławscy utrzymują 70 szt. bydła, w tym 30 szt. krów, od których w 2012 roku sprzedali 180 tysięcy litrów mleka. Państwo Sławscy w roku ubiegłym wybudowali nowoczesną oborę na kolejne 40 szt. bydła. W gospodarstwie tym do uprawy polowej Państwo Sławscy wykorzystują trzy duże ciągniki, a w roku ubiegłym kupili kolejny ciągnik – Zetor 5320. Ponadto w gospodarstwie tym Państwo Sławscy posiadają podstawowy sprzęt rolniczy, między innymi: prasę belującą, owijarkę i inny niezbędny sprzęt rolniczy.

 

 1. 4.    Z Gminy Jednorożec

Państwo Krystyna i Józef Brzozowy – Państwo Krystyna i Józef Brzozowy wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne od 1990 roku. Ukierunkowane jest ono na produkcję mleka. Posiadają 50 szt. krów mlecznych oraz 50 szt. jałowizny. Produkcja towarowa mleka w roku 2012 wyniosła – 240 000 kg. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 45 ha, z tego użytkowane jest 35 ha, a pozostałe 10 ha stanowią tereny leśne.

Powierzchnia zasiewów roślin uprawnych w gospodarstwie:

–     kukurydza – 12 ha,

–     pozostałą powierzchnię stanowią użytki zielone.

Inwestycje prowadzone w gospodarstwie rolnym w ramach przystosowania do standardów europejskich:

–     2006 r. – zakup sprzętu rolniczego (ciągnik Zetor 5320, owijarka do bel, prasa do bel),

–     2008 r. – wybudowanie zbiornika na gnojownicę (poj. 415 m3), zakup sprzętu rolniczego (pług obrotowy),

–     2010 r. – wybudowanie obory (wolnostanowiskowa, bezściółkowa); zakup sprzętu rolniczego (ciągnik John Deere R90, wóz asenizacyjny, prasa belująca, przyczepa do transportu bel),

–     2012 r. – wybudowanie wiat garażowych,

–     2013 r. – zakup sprzętu rolniczego (ciągnik Kubota M8560, zgrabiarka do zielonki).

oraz

Państwo Anna i Ryszard Prusik – Państwo Anna i Ryszard Prusik wspólni prowadzą gospodarstwo rolne od 1983 roku. Ukierunkowane jest ono na produkcję mleka. Posiadają 70 szt. krów mlecznych oraz 50 szt. jałowizny. Produkcja towarowa mleka w roku 2012 wyniosła 450 000 kg. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 50 ha, z tego użytkowane jest 50 ha.

Powierzchnia zasiewów roślin uprawnych w gospodarstwie:

–     kukurydza – 15,0 ha,

–     pozostałą powierzchnię stanowią użytki zielone.

Inwestycje prowadzone w gospodarstwie rolnym w ramach przystosowania do standardów europejskich:

–       2002 r. – zakup sprzętu rolniczego (ciągnik rolniczy),

–       2004 r. – zakup sprzętu rolniczego (ciągnik rolniczy, belarka),

–       2007 r. – zakup sprzętu rolniczego (przyczepa zbierająca),

–       2008 r. – wybudowanie obory,

–       2009 r. – wybudowanie garaży,

–       2010 r. – zakup sprzętu rolniczego (ciągnik rolniczy),

–       2011 r. – zakup sprzętu rolniczego (rozrzutnik),

–       2012 r. – zakup sprzętu rolniczego (przetrząsarka do siana),

–       2013 r. – zakup sprzętu rolniczego (ciągnik rolniczy, przyczepa zbierająca, przyczepa wywrotka, zgrabiarka).

 

 1. 5.    Z Gminy Krasne

Państwo Kazimiera i Krzysztof  Chmielińscy – Państwo Krzysztof i Kazimiera Chmielińscy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 23 ha. Państwo Chmielińscy specjalizują się w chowie bydła opasowego. Utrzymują około 60 sztuk bydła – od cieląt po buhaje. Wśród pogłowia zwierząt znajdują się również 2 lochy z przychówkiem oraz 2 krowy. Z uwagi na profil gospodarstwa znaczną powierzchnię zajmują uprawy paszowe – kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę – ok. 4,5 ha, pszenżyto – ok. 4,5 ha, jęczmień – ok. 3,5 ha oraz łąki – 1,8 ha. Ponadto Państwo Chmielińscy uprawiają pszenicę ozimą na powierzchni prawie 9 ha. Państwo Chmielińscy inwestują w nowy sprzęt rolniczy – dotychczas ze środków własnych, ale planują ubiegać się o dofinansowanie w dostępnych programach pomocowych na dalsze dosprzętowienie gospodarstwa.

oraz

Państwo Joanna i Piotr  Szczyglak – Państwo Szczyglak są właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni prawie 34 ha. Ponadto dzierżawią grunty o powierzchni 14 ha. Państwo Szczyglak Specjalizują się w hodowli bydła mlecznego. Utrzymują 70 szt. bydła, w tym 33 krowy dojne, 10 jałówek oraz cielęta. W powierzchni upraw przeważają na kiszonkę – 12 ha. Pozostałe uprawy to zboża, przede wszystkim pszenica. Państwo Szczyglak brali udział w programach pomocowych – modernizacja gospodarstw rolnych, dzięki którym doposażyli gospodarstwo w nowy sprzęt rolniczy.

 

6. Z Gminy Czernice Borowe

Państwo Anna i Sebastian Pielech – Państwo Anna i Sebastian Pielech prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 33,24 ha. Gospodarstwo Państwa Pielech specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego, pogłowie liczy 60 sztuk. Podstawą produkcji roślinnej jest pszenica konsumpcyjna, kukurydza, trawy oraz mieszanki zbożowe. W ostatnim czasie Państwo Pielech zakupili ciągnik, rozsiewacz oraz agregat.  Ponadto, Państwo Pielech zainwestowali środki na modernizację obory oraz budowę płyty obornikowej oraz szamba. Inwestycje prowadzone są dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej oraz środki wypracowane w gospodarstwie rolnym. W roku 2013 Państwo Pielech podczas Święta Mleka, organizowanego w gminie Płoniawy – Bramura, otrzymali wyróżnienie – tytuł CZEMPIONA dla jałowicy nie cielnej.  Kolejne wyróżnienie, tytuł WICECZEMPIONA dla jałowicy nie cielnej, Państwo Pielech otrzymali podczas Mazowieckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poświętnem.

oraz

Państwo Katarzyna i Zbigniew Achcińscy – Państwo Katarzyna i Zbigniew Achcińscy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 47,35 ha. Gospodarstwo Państwa Achcińskich nastawione jest głównie na uprawy zbóż: pszenicy, żyta, rzepaku. Rozwój gospodarstwa następuje w oparciu o środki własne oraz pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pan Zbigniew Achciński w ostatnim czasie pozyskał środki na zakup maszyn rolniczych – uprawowych.Ponadto, oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego, Pan Zbigniew Achciński prowadzi działalność gospodarczą. Firma „Protekel” oferuje szeroki zakres urządzeń dla elektroenergetyki i firm działających na tym rynku. Podczas Międzynarodowych Targów Energetyki „Expopower 2013” firma otrzymała złoty medal za ogranicznik napięć wysokiego napięcia.

 

7. Z Gminy Krzynowłoga Mała

Państwo Agata i Mariusz Ostrowscy – Państwo Agata i Mariusz Ostrowscy zamieszkali w miejscowości Kaki Mroczki, gmina Krzynowłoga Mała prowadzą gospodarstwo rolne od roku 2006. Państwo Ostrowscy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 48 ha, w tym 39 ha użytków rolnych oraz 9 ha użytków rolnych dzierżawionych.  W gospodarstwie uprawia się kukurydzę, żyto, pszenżyto i mieszanki zbóż. Produkcja rolnicza ukierunkowana jest na chów bydła mlecznego. Obecnie pogłowie liczy 90 sztuk bydła, w tym krów dojnych – 44 sztuki. Średnia wydajność mleka wynosi około 6 tys. kg/szt. W roku 2012 produkcja mleka wynosiła ok. 320 tys. kg. Właściciel konsekwentnie pracuje nad podnoszeniem wyników hodowli. Gospodarstwo posiada wysoki poziom produkcji, stosowane są nowoczesne technologie, wyposażone jest w nowoczesny sprzęt rolniczy. Właściciele dbają o estetykę i środowisko naturalne.

oraz

Państwo Marzena i Wojciech Cichowscy – Państwo Marzena i Wojciech Cichowscy zamieszkali w miejscowości Cichowo, gmina Krzynowłoga Mała prowadza gospodarstwo rolne od 1989 roku. Państwo Cichowscy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 109 ha, w tym użytków rolnych 89,90 ha. W gospodarstwie uprawia się pszenżyto, jęczmień, rzepak. Specjalizacją gospodarstwa jest hodowla trzody chlewnej, w cyklu zamkniętym to 150 macior, miesięcznie sprzedawane jest około 200 szt. tuczników. Właściciel konsekwentnie pracuje nad podnoszeniem wyników hodowli. Gospodarstwo posiada wysoki poziom produkcji, stosowane są nowoczesne technologie, wyposażone jest w nowoczesny sprzęt rolniczy. Właściciele cały czas inwestują w rozwój gospodarstwa, dbając o estetykę i środowisko naturalne.

Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski podziękował również wszystkim Starostom Dożynkowym, a ze swojej strony w szczególności Starostom Dożynkowym z ramienia Powiatu Przasnyskiego:  Państwu Katarzynie i Jackowi Bartołd. Dowodem wdzięczności i uznania były statuetki, dyplomy i upominki oraz książki związane z powiatem. Także Pani Wójt Grażyna Wróblewska i Pan Burmistrz Waldemar Trochimiuk podziękowali starostom dożynkowym z ramienia Gminy Przasnysz i Miasta Przasnysz oraz Parafii Święte Miejsce.

Tradycją już stało się, że podczas Święta Plonów Starosta Przasnyski honoruje także najlepszych maturzystów Powiatu Przasnyskiego i nagradza ich za całoroczną pracę edukacyjną. Nagrody pieniężne oraz okolicznościowe Listy Gratulacyjne i upominki wręczali Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Walędziak, Wicestarosta Przasnyski Tomasz Osowski oraz Dyrektorzy Szkół z których nagradzani byli uczniowie. Nagroda Starosty Powiatu Przasnyskiego dla najlepszych absolwentów-maturzystów jest przyznawana od 1999 r. Nagroda ma charakter motywacyjny do dalszego pogłębiania wiedzy oraz promowania najlepszych uczniów powiatu przasnyskiego. Starosta Przasnyski w roku szkolnym 2012/2013 uhonorował nagrodami w wysokości 800 zł 13 absolwentów z czterech szkół prowadzonych przez powiat przasnyski. Powiat przasnyski od kilku lat osiąga najlepsze wyniki maturalne w obrębie delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, jak również zajmuje czołowe miejsca w województwie.

LISTA NAGRODZONYCH MATURZYSTÓW:

 1. 1.                   Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu:

 

–        Monika Stepnowska – 574% punktów (zam. Rogowo, gm. Płoniawy Bramura)

–        Bartosz Olewniczak – 566% punktów (zam. Przasnysz)

–        Marlena Anna Jurczak – 564% punktów (zam. Żelazna Rządowa, gm. Jednorożec)

–        Paweł Sendrowski – 561% punktów (zam. Przasnysz)

–        Cezary Zuzelski – 559% punktów (zam. Przasnysz)

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach:

 

–        Paweł Drubkowski z Liceum Ogólnokształcącego – 554% punktów (zam. Chorzele)

3. Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu:

 

–        Adam Zadrożny – 560% punktów (zam.  Jednorożec)

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu:

–        Piotr Kazimierz Sendrowski z Technikum – 544% punktów (zam. Chorzele )

–        Bartosz Prekiel z Technikum – 478% punktów (zam.  Przasnysz)

–        Klaudia Kaszubowska z Liceum Ogólnokształcącego – 457% punktów (zam. Przasnysz)

–        Daniel Zembrzuski z Technikum – 457% punktów (zam. Szczuki, gm. Płoniawy Bramura)

–        Kinga Gołębiewska z Technikum – 454% punktów (zam. Jednorożec)

–        Natalia Sobieraj z Technikum – 452% punktów (zam. Leszno, gmina Przasnysz)

Następnie Wójt Grażyna Wróblewska  podziękowała i pogratulowała najlepszym uczniom gminy Przasnysz.

Uczniowie z klasy IV, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na sprawdzianie zewnętrznym w roku szkolnym 2012/2013.

 1. Szypulski Damian – zamieszkały Oględa – absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mchowie – uzyskał na sprawdzianie zewnętrznym 36 pkt na 40 pkt możliwych do uzyskania, średnia ocen – 4,92

Ponadto godnie reprezentował gminę Przasnysz zajmując III miejsce w województwie mazowieckim w Indywidualnych Biegach Przełajowych na 1000 m

 1. Sobieraj Paweł – zamieszkały Wielodróż – uczęszczający do Zespołu Szkół w Bogatem – uzyskał 37 pkt na 40 możliwych do uzyskania, osiągnął średnią ocen 4,90

wyróżnia się wzorowym zachowaniem oraz wykazuje szczególne uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych

 1. Burnus Natalia – zamieszkała Szlasy Bure – uczęszczająca do Zespołu Szkół w Bogatem – wyróżnia się bardzo dobrymi wynikami w nauce, średnia ocen 4,90 i wzorowe zachowanie. Na sprawdzianie zewnętrznym uzyskała 37/40 pkt.

W trakcie uroczystości dożynkowych odbył się konkurs na trzy najładniejsze wieńce dożynkowe, których delegacje otrzymały z rąk władz powiatu puchary, podziękowania oraz upominki, a wszystkie delegacje wieńcowe uhonorowano listami gratulacyjnymi.

1 miejsce  – Obórki

2 miejsce – Bogate

3 miejsce – Osówiec Kmiecy

 

Po części oficjalnej rozpoczęła się prezentacja programów artystycznych przygotowanych przez poszczególne miasta i gminy. Wystąpiły: Młodzieżowa Orkiestra OSP z Bogatego, zespół folklorystyczny „KALINA” z Jednorożca, zespół ludowy „KRASNE”, zespół Koła Gospodyń Wiejskich  „KURPIE z Jednorożca” oraz zespoły taneczne z Klubu Jednostki Wojskowej w Przasnyszu: Big Stars, Amarand, Crazy Girls i The Bass Beat. W ramach ogólnopolskiej akcji publicznego czytania największych polskich dzieł literackich – wójt Grażyna Wróblewska, seniorzy z Bogatego oraz pracownicy biblioteki czytali fragmenty utworów Aleksandra Fredry. Doskonałą zabawę do późnych godzin wieczornych zapewniły zespoły ABY POGRAĆ i PROFI DANCE.

Podczas Dożynek rozstrzygnięto szereg konkursów z nagrodami organizowanych przez Gminę Przasnysz oraz banki i instytucje. Można było zwiedzać ekspozycje samorządów z terenu Powiatu Przasnyskiego, zapoznać się z wieloma ciekawymi informacjami i prezentacjami na stoiskach firm i instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, oglądać sprzęt rolniczy, a i najmłodsi mieli wiele atrakcji do dyspozycji. Tegoroczne Dożynki wpisywały się jednocześnie w bieżącą edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbywają się pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano”. Święto Plonów było zdaniem licznie zgromadzonych mieszkańców Powiatu Przasnyskiego oraz przybyłych gości bardzo udane.

Relacja:

Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy

 Rzecznik Prasowy

Fotorelacja:

Jarosław Gejda

Inspektor ds. promocji

Referat Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy


Poniżej fotorelacja z imprezy :


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments