POWIATOWO – GMINNE DOŻYNKI – BOGATE 2015 – RELACJA

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, w dniu 30 sierpnia 2015 roku w miejscowości Bogate na terenie gminy Przasnysz odbyło się kolejne Przasnyskie Powiatowo-Gminne Święto Plonów. Gospodarzami Dożynek byli Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski oraz Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska. Starostami Dożynkowymi z ramienia Powiatu Przasnyskiego byli w tym roku Państwo Honorata i Jarosław Krzykowscy z Gminy Przasnysz. Starostami Dożynkowymi Gminy Przasnysz byli Państwo Katarzyna i Janusz  Olenccy.

Starostowie Dożynkowi Powiatu: Państwo Honorata i Jarosław Krzykowscy.
Honorata i Jarosław Krzykowscy –  zamieszkali Szla. Powierzchnia gruntów rolnych 100 ha użytków rolnych. W tym: 40% powierzchni to użytki zielone, 35% kukurydza, pozostałe 25% to zboża i rośliny motylkowe. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka. Stado utrzymywane w oborze wolnostanowiskowej liczy 220  sztuk bydła, w tym 110 krów dojnych. Żywienie całoroczne sianokiszonką i kiszonką z kukurydzy. Wydajność za rok 2015 – 10 tysięcy litrów mleka od krowy. Globalna sprzedaż mleka za 2014 r. jeden milion pięćdziesiąt tysięcy litrów. Pan Jarosław Krzykowski jest współtwórcą rolniczej grupy producenckiej „zdrowe mleko”. W latach 2010 – 2014 pełnił funkcje radnego gminy Przasnysz. Jest ceniony za swoją aktywność i chęć niesienia  pomocy potrzebującym.

Starostowie Dożynkowi Gminy Przasnysz: Państwo Katarzyna i Janusz  Olenccy.
Zamieszkują w miejscowości Lisiogóra i prowadzą wspólnie gospodarstwo rolne o powierzchni 220 ha w tym gruntów dzierżawionych 149 ha. W gospodarstwie rolnym produkcja zwierzęca utrzymuje się w ilości 125 szt. bydła w tym 68 krów dojnych. Całoroczna produkcja mleka wynosi 550 000 l. Produkcja roślinna przedstawia się następująco: 105 ha kukurydza uprawiana na kiszonki i ziarno, 42 ha użytki zielone, 27 ha buraki cukrowe, 46 ha zboża. Gospodarstwo posiada wysoki poziom produkcji, stosowane są nowoczesne technologie, wyposażone jest w nowoczesny sprzęt rolniczy. Oprócz działalności rolniczej Pani Katarzyna od 2010 roku prowadzi firmę o działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną.

Uroczystość zainaugurował przemarsz korowodu dożynkowego oraz Msza Święta Dziękczynna z błogosławieństwem wieńców żniwnych, celebrowana pod przewodnictwem ks. Kanonika Romana Bagińskiego, oczywiście w asyście pozostałych księży.

Okazały korowód dożynkowy prowadził klub seniora z Bogatego, Leszna, Dobrzankowa i Wielodroża oraz starostowie dożynkowi i goście, którzy zaszczycili swoją obecnością Święto Plonów. Otwierała go delegacja wieńcowa Powiatu Przasnyskiego, a uczestniczyły delegacje wieńcowe z poszczególnych miast, gmin i miejscowości powiatu przasnyskiego: Gminy i Miasta Chorzele – Sołectwa Krukowo i Sołectwa Łaz, Gminy  Krasne, Gminy Krzynowłoga Mała,  Gminy Jednorożec, Gminy Czernice Borowe, Miasta Przasnysz, Sołectwa Cierpigórz, Sołectwa Zawadki, Sołectwa Gostkowo, Sołectwa Bartniki, Sołectwa Wielodróż, Sołectwa Bogate, Sołectwa Leszno, Sołectwa Emowo, Sołectwa Helenowo Nowe, Sołectwa Stara Krępa, Sołectwa Szla.

Po dotarciu korowodu dożynkowego przed ołtarz polowy Gospodarze Dożynek powitali wszystkich zebranych, a przemówieniem Starosty Przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego rozpoczęła się oficjalna część uroczystości.

PRZEMÓWIENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO:

„Boża opatrzność i trudna praca rolnika zasługuje na uroczyste podziękowanie dlatego dzisiaj obchodzimy tradycyjnie powiatowo-gminne dożynki.
Pragniemy dać wyraz naszej wdzięczności i uznania dla trudnej pracy rolnika, chcemy podziękować za tegoroczne plony i chcemy symbolicznie podzielić chleb dożynkowy
z niezmiennym życzeniem, aby nie zabrakło go dla nikogo, abyśmy do następnych żniw dotrwali w solidarnej i pełnej życzliwości wzajemnej, postawie.

Będziemy dzisiaj w parafii Bogate, korzystając z zaproszenia ks. Proboszcza Cezarego Olzackiego modlić się i radować w gronie mieszkańców całego powiatu przasnyskiego, a także przybyłych gości w atmosferze szacunku dla każdego, kto dołożył swoje ziarno do wspólnego chleba. Bo na ten chleb dożynkowy złożyła się i praca rolnika i gospodyni domowej, pracownika obsługi rolnictwa i rzemieślnika, przedsiębiorcy i urzędnika, nauczyciela i lekarza, a także ucznia czy studenta pracującego nad powiększeniem swoich kompetencji. Złożyła się praca każdego, kto własnym trudem pragnie służyć drugiemu człowiekowi, stając się dla niego darem i opoką.

W tym roku rolnicy osiągnęli mniejsze plony ze względu na suszę. Wielu rolników ucierpiało też z powodu trąb powietrznych i gradobić. Tych, którzy potrzebują pomocy powinniśmy otoczyć zarówno instytucjonalną jak i sąsiedzką pomocą. W trudnym roku 2015 wdzięczni jesteśmy za każdy zebrany kłos.

Każdy człowiek jest potrzebny innemu człowiekowi, dlatego powinniśmy dbać i pomagać sobie nawzajem.

Życie na polskiej wsi uległo w ostatnim dwudziestoleciu znaczącej poprawie. Problemem, który narasta w małych miejscowościach i małych miastach jest niedostatek miejsc pracy o charakterze pozarolniczym. W dobie umaszynowienia procesów rolniczych wielu zwłaszcza młodym mieszkańcom wsi brakuje zajęcia poza ścisłą produkcją rolną. Dlatego tak boleśnie odczuwamy proces migracji młodzieży do wielkich miast, gdzie o pracę jest łatwiej. Ucieczka tego najwartościowszego kapitału musi prowadzić do osłabienia siły rozwojowej powiatu. Dostrzegamy to zagrożenie, dlatego z tak wielkim zaangażowaniem tworzymy strefę gospodarczą w Sierakowie, rozpoczynamy tworzenie strefy w Chorzelach, liczymy na powstanie kącików gospodarczych w każdej gminie powiatu. Nasz powiat nie posiada renty położenia, jaką mają gminy i powiaty położone w pobliżu wielkich miast, czy w pobliżu międzynarodowych korytarzy transportowych. O zewnętrznych inwestorów jest więc bardzo trudno. Okazuje się jednak, że lokalni przedsiębiorcy mając dobrze przygotowane tereny inwestycyjne i dostęp do środków unijnych, potrafią z niewielkim kapitałem początkowym stworzyć sporo miejsc pracy i znaleźć miejsce dla swoich produktów i usług w konkurencyjnym otoczeniu. W strefie w Sierakowie lokalizuje się obecnie 28 małych firm z Mazowsza, co nas bardzo cieszy, bo te firmy swoje centra logistyczne umieszczają u nas, a nie na Cyprze, czy w Luksemburgu. Firmy te potrzebują coraz więcej energii elektrycznej, gazu ziemnego, dróg, a nawet kolei. Nie jest to łatwe, ale staramy się sprostać ich oczekiwaniom. Na tych inwestycjach skorzystają wszyscy, zarówno mieszkańcy wsi jak i miast. To chyba dobre miejsce, abym podziękował wszystkim mieszkańcom, których grunty zostały w jakikolwiek sposób wykorzystane do wypełnienia tych pilnych potrzeb. Dziękuję za koncyliacyjność i wyrozumiałość. Dziękuję samorządom gminnym z współpracę, bez niej nie byłoby możliwe zaplanowanie większości tych zadań. W sposób szczególny dziękuję samorządowi wojewódzkiemu. Bez ogromnych środków finansowych pozyskanych od województwa, powiat przasnyski, który nie zbiera żadnych podatków lokalnych, byłby zbyt biedny, aby realizować tak wielkie zadania.

Bardzo dziękuję współgospodarzowi dzisiejszej uroczystości Gminie Przasnysz i Pani Wójt Grażynie Wróblewskiej. Wspólnie organizujemy każdego roku dożynki powiatowo-gminne i zawsze kończą się satysfakcją i słowami podziękowania.

Dziękuję księżom za uroczystą mszę świętą i poświęcenie dożynkowego chleba i tych pięknych wieńców.

Z całego serca życzę całej społeczności Powiatu Przasnyskiego, jak i naszym sąsiadom i gościom, w imieniu przasnyskiego starostwa i współgospodarza  – gminy Przasnysz,  zdrowia, pomyślności  i bożej opieki.

Podzielmy się tym, podarowanym przez starostów dożynkowych chlebem, pełni nadziei. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy włożyli swój wysiłek w jego wytworzenie.” 

Podczas uroczystej Mszy Świętej Dziękczynnej, której piękną muzyczną oprawę zapewniła Schola Św. Anny wraz z orkiestrą OSP z Bogatego,  zostali uhonorowani rolnicy seniorzy z Gminy Przasnysz, którym Gospodarze Dożynek wręczyli będące wyrazem wdzięczności i wielkiego honoru za całokształt życiowych dokonań symboliczne bochny chleba.

ROLNICY SENIORZY:

1. Wiesława i Rajmund Rutkowscy z Gostkowa
2. Bohdanna i Kazimierz Grabowscy z Gostkowa
3. Regina i Tadeusz Motaccy z Gostkowa
4. Irena i Henryk Wysoczarscy z Bogatego
5. Elżbieta i Ryszard Biraga z Emowa
6. Mirosława i Ireneusz Grzeszkowiak z Dobrzankowa
7. Elżbieta i Kazimierz Nałęcz z Wielodroża
8. Eufemia i Stanisław From z Wielodroża
9. Urszula i Romuald Roman z Fijałkowa
10. Brzeziński Czesław z Bogatego
11. Grabowski Henryk z Gostkowa

Po Mszy Świętej nastąpiło przejęcie przez szefów samorządów powiatowego i gminnego oraz Starostów Dożynkowych Powiatu i Gminy symbolicznych bochnów chleba i podzielenie się nimi z zebranymi na uroczystościach dożynkowych, a następnie głos zabrali zaproszeni goście:
– przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Pani Edyta Broniek
– Poseł  RP  Robert Kołakowski
– Senator RP Jan Maria Jackowski
– Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pani Wiesława Krawczyk
– przedstawiciel Posła Piotra Zgorzelskiego Pan Andrzej Barciński
Odczytany został również list od Pana Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Tradycyjnie już, Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Walędziak w towarzystwie Burmistrzów i Wójtów wszystkich gmin uhonorowali pucharami i okolicznościowymi Listami Gratulacyjnymi najlepszych rolników Powiatu Przasnyskiego 2015 roku. O wytypowanie rolników Starosta Przasnyski zwrócił się wcześniej do władz wszystkich miast i gmin naszego powiatu. 

LISTA NAGRODZONYCH ROLNIKÓW:

Z Miasta i Gminy Chorzele:

Państwo Barbara i Tadeusz Dzilińscy zam. Rapaty Żachy. Państwo Dzilińscy wraz z synem Jakubem prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 60 ha., w tym około 40 ha użytków zielonych. Na użytkach rolnych zasiewają: 5 ha kukurydzy, 4 ha. żyta, 8 ha pszenżyta, 3,5 ha mieszanki oraz 0,50 ha ziemniaków. W gospodarstwie rolnym utrzymują 110 szt. bydła w tym 41 krów. W roku ubiegłym sprzedali mleko do SM „Mazowsze” w Chorzelach w ilości ponad 250 000 kg.

Państwo Dorota i Marek Samsel zam. Bagienice. Państwo Samsel prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 43,30 ha w tym dzierżawią użytki zielone o pow. 16 ha. W tym gospodarstwie utrzymują 45 szt. bydła, w tym 26 krów, od których wyprodukowali 140 000 kg mleka. W bieżącym roku wybudowali drugą nowoczesną oborę z przeznaczeniem do udoju mechanicznego.

Z Gminy Czernice Borowe:

Państwo Ewa i Włodzimierz  Achcińscy  zam.  Rostkowo. Państwo Achcińscy   prowadzą  gospodarstwo rolne o pow. 16.15  ha własnych gruntów oraz  4.0 ha dzierżawy. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła . Pogłowie liczy 40 sztuk, w tym 22 sztuk krów  dojnych. Roczna wydajność  mleka od jednej krowy  wynosi 7.500 litrów. Uprawiają  głównie  kukurydzę,  użytki zielone , rzepak  i  zboża. Rozwój gospodarstwa  następuje w oparciu o środki  własne wypracowane w gospodarstwie oraz  środki uzyskane  dla młodego rolnika. W ostatnich  latach zmodernizowali oborę, zakupili ciągnik  i  agregat  uprawowy. Cały  czas  inwestują  w rozwój  swojego gospodarstwa.

Państwo Agata  i Piotr Tylińscy zam.  Czernice  Borowe. Państwo Tylińscy   prowadzą  gospodarstwo rolne  o pow. 20.96 ha własnych gruntów. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie  jest  hodowla bydła i koni . Pogłowie liczy  ogółem 25  sztuk, w tym krów dojnych 11 sztuk . Roczna wydajność mleka od  jednej krowy wynosi 7.200 litrów.   Uprawiają  głównie  buraki cukrowe,  kukurydzę, użytki  zielone i zboża. Rozwój gospodarstwa  następuje  w oparciu o środki własne wypracowane w gospodarstwie. W ostatnich  latach   pobudowali  dom. Cały czas wypracowane środki  inwestują w rozwój gospodarstwa.

Z Gminy Jednorożec:

Państwo Mariola i Grzegorz Piotrak, zam. Ulatowo-Pogorzel 85, posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni 80 ha (grunty własne 25 ha, dzierżawa 55 ha)  nastawione na produkcję mleka. Posiadający stado 35 krów mlecznych,  jałowiznę 9 sztuk, opasy 17 sztuk, cielęta sztuk 17.

Państwo Elżbieta i Sławomir Jurczak zam. Parciaki posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni 50 ha (grunty własne 38 ha, dzierżawa 12 ha) nastawione na produkcję mleka. Posiadający stado 50 krów mlecznych i jałowiznę 30 sztuk, cielęta 20 sztuk. Z Gminy Jednorożec:

Z Gminy Krasne:

Państwo Wioleta i Jarosław Malinowscy zam. Szlasy Żalne. Państwo Malinowscy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 20 ha, na których uprawiają kukurydzę na ziarno (na powierzchni 12 ha) oraz pszenżyto i pszenicę z przeznaczeniem na paszę. Państwo Malinowscy specjalizują się w chowie trzody chlewnej. Utrzymują ok. 300 szt. trzody, którą odchowują od warchlaka sprowadzanego z zewnątrz. Państwo Malinowscy inwestują w powiększenie produkcji trzody, aktualnie są na etapie uzyskiwania niezbędnej dokumentacji na budowę tuczarni o obsadzie do 1000 szt.

Państwo Beata i Cezary Traczyk zam. Stary Janin. Państwo Traczyk są właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni 10 ha., na których uprawiają kukurydzę na ziarno oraz pszenicę z przeznaczeniem na paszę. Specjalizują się w produkcji brojlera kurzego, prowadzonej aktualnie w 3 budynkach, o łącznej obsadzie 80 tys. szt. Państwo Traczyk planują rozszerzenie produkcji poprzez budowę kolejnych 4 budynków inwentarskich o obsadzie do 60 tys. szt.

Z Gminy Krzynowłoga Mała:

Państwo Elżbieta i Marek Matuszewscy, zam. ul. Lipińskiego w Krzynowłodze Małej, prowadzą gospodarstwo rolne od 1990 roku. Państwo Matuszewscy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 23,57 ha, w tym 21,94 ha użytków rolnych. W gospodarstwie uprawia się pszenżyto, mieszankę zbożową, kukurydzę. Produkcja rolnicza ukierunkowana jest na chów bydła. W chwili obecnej Państwo Matuszewscy posiadają 78 sztuk bydła, w tym 24 szt. krów mlecznych. Średnia wydajność mleka wynosi około 8 tyś kg/szt. W roku kwantowym 2013/2014 oddali ok. 192 tyś kg mleka. Właściciele konsekwentnie pracują nad podnoszeniem wyników hodowli. Gospodarstwo posiada wysoki poziom produkcji, stosowane są nowoczesne technologie, wyposażone jest w nowoczesny sprzęt rolniczy. Właściciele dbają o estetykę i środowisko naturalne.

Państwo Katarzyna i Kamil Roman, zam. w m. Cichowo,  prowadzą gospodarstwo rolne. Państwo Roman posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 18,99 ha, w tym 18,75 ha użytków rolnych. W gospodarstwie uprawia się pszenżyto, kukurydzę, żyto. Produkcja rolnicza ukierunkowana jest na chów bydła. W chwili obecnej Państwo Roman posiadają 80 sztuk bydła, w tym 25 szt. krów mlecznych. Średnia wydajność mleka wynosi około 8,2 tyś kg/szt. W roku kwantowym 2013/2014 oddali ok. 205 tyś kg mleka. Właściciele konsekwentnie pracują nad podnoszeniem wyników hodowli. Gospodarstwo posiada wysoki poziom produkcji, stosowane są nowoczesne technologie, wyposażone jest w nowoczesny sprzęt rolniczy. Właściciele dbają o estetykę i środowisko naturalne.

Z Gminy Przasnysz:

Państwo Agnieszka i Krzysztof Suchołbiak zamieszkali w miejscowości Wielodróż. Gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 27 ha, ukierunkowane  jest na tucz trzody chlewnej w obiegu zamkniętym oraz produkcję zbożową. Stado liczy 45 szt. loch z czego rocznie od jednej lochy odchowuje się 26 szt. tuczników. Roczna sprzedaż to około 1000 szt. tuczników. W gospodarstwie zbiera się rocznie około 150 ton zboża z przeznaczeniem na paszę dla trzody chlewnej. Korzystając z możliwości jaką dają fundusze europejskie aktywnie unowocześniają swoje gospodarstwo poprzez zakup nowoczesnych maszyn do produkcji rolnej.

Pan Paweł Roman zamieszkały w Dębinach. Powierzchnia gruntów rolnych to 100 ha użytków rolnych, w tym: 50 % powierzchni to zboża i rośliny motylkowe, 30 % kukurydza oraz 20 % to użytki rolne. Gospodarstwo rolne prowadzone jest samodzielnie i ukierunkowane na produkcję mleka. Stado utrzymywane w oborze wolnostojącej liczy 90 szt. krów dojnych. Udój mleka odbywa się za pomocą robotów udojowych. Globalna sprzedaż mleka za 2014 r. wyniosła ponad 900 tys. litrów. Gospodarstwo charakteryzuje się wysokim stopniem mechanizacji. Pan Paweł chętnie dzieli się doświadczeniem i informacjami dot. rolnictwa.

Z Miasta Przasnysz:

Państwo Katarzyna i Adam Płoscy zam. ul. Inżynierska Przasnysz. Państwo Płoscy są właścicielami gospodarstwa rolnego o pow. 94 ha, w tym grunty dzierżawione 34 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej oraz hodowli opasów. Aktualnie w gospodarstwie jest 50 szt. opasów. Gospodarstwo charakteryzuje się wysokim stopniem mechanizacji.

Państwo Hanna i Andrzej Smolińscy zam. ul. Królewiecka Przasnysz. Państwo Smolińscy posiadają gospodarstwo rolne o pow. 33 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej oraz produkcji roślinnej. W chwili obecnej w gospodarstwie jest 35 loch w cyklu zamkniętym. Hodowla oparta jest na własnych paszach. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane.

Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski podziękował również wszystkim Starostom Dożynkowym, a ze swojej strony w szczególności Starostom Dożynkowym z ramienia Powiatu Przasnyskiego:  Państwu Honoracie i Jarosławowi Krzykowskim. Dowodem wdzięczności i uznania były statuetki, dyplomy i upominki. Także Pani Wójt Grażyna Wróblewska podziękowała starostom dożynkowym z ramienia Gminy: Państwu Katarzynie i Januszowi Olenckim.

Tradycją już stało się, że podczas Święta Plonów Starosta Przasnyski honoruje także najlepszych maturzystów Powiatu Przasnyskiego i nagradza ich za całoroczną pracę edukacyjną. Nagrody pieniężne oraz okolicznościowe dyplomy wręczali Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Walędziak oraz Dyrektorzy Szkół z których nagradzani byli uczniowie. Nagroda Starosty Powiatu Przasnyskiego dla najlepszych absolwentów-maturzystów jest przyznawana od 1999 r. Nagroda ma charakter motywacyjny do dalszego pogłębiania wiedzy oraz promowania najlepszych uczniów powiatu przasnyskiego. Starosta Przasnyski w roku szkolnym 2014/2015 uhonorował nagrodami w wysokości 1000 zł 10 absolwentów z czterech szkół prowadzonych przez powiat przasnyski.

LISTA NAGRODZONYCH MATURZYSTÓW:

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu:
– Magdalena Bieńkowska – 590 pkt
– Jędrzej Ejsmund – 544 pkt
– Maja Obidzińska – 541 pkt
– Aneta Grzyb – 538 pkt

Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu:
– Weronika Grabowska – 568 pkt.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Chorzelach:
– Klaudia Czaplicka – 510 pkt
– Sylwia Długokęcka – 383 pkt.

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu im. Majora H. Sucharskiego
w Przasnyszu:

– Aleksander Jankowski – 475 pkt
– Adam Kołakowski – 457 pkt
– Patryk Smoliński – 457 pkt.

Następnie Wójt Grażyna Wróblewska  podziękowała i pogratulowała najlepszym uczniom gminy Przasnysz.

Uczniowie z klasy VI, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na sprawdzianie zewnętrznym w roku szkolnym 2014/2015.

Zespołu Szkół w Nowej Krępie:
– Mateusz Ossowski

Zespołu Szkół w Bogatem:
–  Aleksandra Miksińska
– Kamil Murawski

Szkoła Podstawowa w Obrębie:
–  Marlena Bastkowska

W trakcie uroczystości dożynkowych odbył się konkurs na  najładniejszy wieniec dożynkowy.

I miejsce  – Bogate
II
miejsce – Stara Krępa
III
miejsce – Gostkowo

Delegacje otrzymały z rąk władz powiatu i gminy puchary i dyplomy, a wszystkie pozostałe delegacje wieńcowe uhonorowano podziękowaniami.

Odbył się również konkurs na najpiękniejsze stoisko sołectwa  gminy Przasnysz. Do konkursu przystąpiło 10 sołectw: sołectwo Stara Krępa, sołectwo Zawadki,  sołectwo Gostkowo, sołectwo Bogate, sołectwo Karwacz, sołectwo Obrąb, sołectwo  Dobrzankowo, sołectwo Leszno, sołectwo Wielodróż, sołectwo Bartniki. Laureatem konkursu zostało sołectwo Zawadki.

Po części oficjalnej rozpoczęła się prezentacja programów artystycznych przygotowanych przez poszczególne miasta i gminy. Wystąpiły: Młodzieżowa Orkiestra OSP z Bogatego, zespół folklorystyczny „KALINA” z Jednorożca, zespół ludowy „KRASNE”, Weronika Rekosz z miasta Przasnysz, Orkiestra Dęta z Chorzel. Doskonałą zabawę do późnych godzin wieczornych zapewnił zespół „Happy Band” z Mrągowa.

Podczas Dożynek rozstrzygnięto szereg konkursów z nagrodami organizowanych przez Gminę Przasnysz oraz banki i instytucje. Można było zapoznać się z wieloma ciekawymi informacjami i prezentacjami na stoiskach firm i instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, oglądać sprzęt rolniczy, a i najmłodsi mieli wiele atrakcji do dyspozycji. Święto Plonów było zdaniem licznie zgromadzonych mieszkańców Powiatu Przasnyskiego oraz przybyłych gości bardzo udane.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments