POWIATOWA DEBATA SPOLECZNA 2016r

Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu oraz Starosta Powiatu  Przasnyskiego  zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w Debacie Społecznej.  Debata odbędzie się 8 lutego br.  w godzinach 12:00- 14:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu. Debata będzie okazją do przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat tworzenia lokalnych map zagrożenia bezpieczeństwa.

 

Tegoroczna Debata Społeczna  ukierunkowana jest na  zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa,  oraz wspólne rozwiązywanie problemów uciążliwych dla społeczeństwa. Celem tego przedsięwzięcia jest ograniczenie zjawisk oraz zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia oraz badanie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a przede wszystkim włączenie obywateli w wypracowanie propozycji rozwiązań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w  lokalnym środowisku .

Państwa udział  w Debacie pozwoli  na wymianę informacji i  zidentyfikowanie niebezpieczeństw w powiecie przasnyskim,  co umożliwi zaplanowanie skutecznych działań  międzyinstytucjonalnych oraz Policji we wskazanych obszarach.

KPP Przasnysz

EŚ/EN


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments