Powiat Przasnysz z tv cyfrową od 17 czerwca 2013 r.

Dekoder* zewnętrzny lub wbudowany w odbiornik oraz sprawna antena są warunkiem odbioru bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej. Umożliwią oglądanie większej liczby programów, z lepszym obrazem i dźwiękiem. Czerwcowy etap wyłączenia tv analogowej obejmie łącznie 177 gmin, w tym Przasnysz, Ciechanów, Płock, Siedlce oraz Radom. Nadajniki cyfrowe włączone zostaną o godzinie 5.00.

Do przejścia na sygnał cyfrowy muszą się przygotować dwie grupy abonentów telewizji. Mieszkańcy odbierający sygnał przez indywidualną antenę telewizyjną powinni sprawdzić czy ich telewizor ma wbudowany dekoder MPEG-4 (wmontowany w telewizory nowego typu). Jeśli nie ma takiego dekodera, należy go dokupić i podłączyć zgodnie z instrukcją do swojego odbiornika. Zmiany czekają także osoby odbierające sygnał za pomocą antenowych instalacji zbiorowych (np. w budynkach wielorodzinnych) – obowiązek ich modernizacji lub wymiany spoczywa na zarządcach lub właścicielach budynków. Abonenci korzystający z sieci kablowych oraz platform satelitarnych nie muszą przygotowywać swoich telewizorów do zmiany sygnału. Zadba o to operator.

Nadajniki analogowe, które tego dnia ulegną wyłączeniu to: Płock/Rachocin, Ciechanów/Monte Cassino oraz Siedlce/Łosice. Mieszkańcy terenów objętych kolejnym etapem wyłączeń, mogą w zależności od odległości od nadajnika w województwie mazowieckim kierować swoje anteny na te poza Mazowszem: Dęblinie, Lublinie, Olsztynie, Kielcach i Opocznie. Wszystkie rozpoczną nadawanie cyfrowe o 5.00. Przerwa w nadawaniu sygnału telewizyjnego spowodowana jest pracami technicznymi. Po włączeniu sygnału cyfrowego należy przestroić telewizor, czyli na nowo wyszukać programy.

Warto sprawdzić czy używana obecnie antena jest prawidłowa – przez telegazetę TVP2 (strona 791). Jeśli wyświetlany obraz nie jest poprawny, antena wymaga prawdopodobnie naprawy lub wymiany. Nie zaleca się stosowania anten ze wzmacniaczami z zasilaniem elektrycznym – mogą zniekształcać lub zakłócać sygnał cyfrowy. Dopuszcza się stosowanie anteny pokojowej pod warunkiem, że mieszkamy blisko nadajnika. Im dalej od nadajnika, tym antena powinna być wyżej zainstalowana i bardziej zaawansowana technicznie. Najlepszy odbiór zapewniają anteny kierunkowe.

Pomoc harcerzy i OSP. Chorągiew Mazowiecka ZHP oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych pomagają w dostosowaniu telewizorów i anten do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Pomocy należy szukać w najbliższej jednostce bądź hufcu. W pomoc mieszkańcom zaangażowały się także szkoły techniczne z regionu radomskiego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży przy ul. Błazińskiej 5, Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu przy ul. Limanowskiego 26/30 oraz Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu przy ul. Sadkowskiej 19. W tej placówce uczniowie w godzinach 8.00 – 11.00 będą dodatkowo w poniedziałek prowadzić dyżur telefoniczny (48) 344 87 04 oraz pomoc techniczną na miejscu w szkole – sala 110.

Pomiary sygnału naziemnej telewizji cyfrowej wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej potwierdziły, że mieszkańcy terenów objętych wyłączeniem, którzy odbierają sygnał z wyłączanych stacji nie będą mieć problemu z odbiorem sygnału cyfrowego. Wyjątek stanowi miasto i gmina Ostrów Mazowiecka, w której w miejscowościach Podborze, Ugniewo, Stare Lubiejewo oraz w Pałapusie Szlacheckim sygnał telewizji pojawi się jednak dopiero 17 czerwca o godzinie 8.00. Wówczas uruchomiona zostanie stacja doświetlająca sygnał cyfrowy w Ostrowi Mazowieckiej/Podborze, która będzie retransmitować sygnał z nadajnika w Siedlcach. Do tego czasu, odbiór telewizji będzie potencjalnie możliwy dzięki nakierowaniu anteny na stację główną w Olszynie lub Różanie. Po włączeniu stacji doświetlającej, w celu polepszenia obrazu, należy antenę skierować właśnie na ten nadajnik. Uruchomienie stacji doświetlającej jest konieczne i pozwoli mieszkańcom odbierać lepszy, mocniejszy sygnał telewizji.

Gdyby po odpowiednim przygotowaniu telewizora i anteny, sygnał telewizji był zakłócany, zanikał lub w ogóle się nie pojawił, należy to zgłosić do delegatury UKE w Warszawie tel. (22) 622 73 99.

Programy z naziemnej telewizji cyfrowej. Obecnie w naziemnej telewizji cyfrowej dostępnych jest do 21 programów**, nadawanych z trzech multipleksów cyfrowych (MUX). Naziemna telewizja cyfrowa jest bezpłatna (poza obowiązkiem opłaty abonamentu radiowo telewizyjnego). Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy do 31 lipca 2013 r. Dodatkowe informacje o sygnale cyfrowym można uzyskać pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 007 788 oraz odwiedzając strony internetowe: www.cyfryzacja.gov.pl i www.mazowieckie.pl (baner „Naziemna telewizja cyfrowa”).


*STB (Set Top-Box) czyli dekoder.
** MUX-1: TVP1 HD, TVP2, TVP INFO, Polo TV, ESKA TV, ATM Rozrywka TV, T-TV; MUX-2: Polsat, Polsat Sport News, TVN, TVN7, TV Puls, TV Puls 2, TV4, TV6; MUX-3: TVP1, TVP2 HD, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia.

Wykaz gmin, które 17 czerwca 2013 roku utracą sygnał analogowy


 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments