Powiat Przasnysz: POWIATOWY ETAP KONKURSU DLA ROLNIKÓW ROZSTRZYGNIĘTY

19 lipca 2013 roku Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Przasnyszu przy współudziale Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przeprowadziła finał IV edycji Mazowieckiego  Konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii dla rolników i sołtysów na etapie Placówki.

Celem konkursu jest:
1. upowszechnienie wśród ubezpieczonych rolników wiedzy z zakresu ekologii, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
2. zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Głównym organizatorem konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w Warszawie, a współorganizatorami instytucje, które zgłosiły swój akces i media . Do konkursu zgłosiło swój udział 15 rolników/sołtysów z gmin:  Krzynowłoga Mała, Chorzele , Jednorożec i Przasnysz , a do konkursu w dniu 19 lipca br. przystąpiło 7 osób .Uczestnicy wypełniali test składający się z 15 pytań przygotowanych przez inspektora ds. prewencji KRUS. Po sprawdzeniu testów Komisja konkursowa złożona  z przedstawicieli KRUS  i Starostwa Powiatowego w Przasnyszu wyłoniła laureatów : I miejsce zdobył Pan Sławomir Ostrowski zam. Kaki Mroczki 54 gm. Krzynowłoga Mała , II miejsce Pan Paweł Roman zam. Debiny 7 gm. Przasnysz, III miejsce Pan Stanisław Zapadka sołtys  wsi Parciaki w gm. Jednorożec i wyróżnienie Pan Jarosław Zembrzuski zam. Czaplice Kurki 10 gm. Krzynowłoga Mała. Zwycięzcy z rąk Kierownika PT KRUS w Przasnyszu Pana Sławomira Garlińskiego i Pana Zenona Szczepankowskiego – starosty przasnyskiego otrzymali  nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS i Starostwo Powiatowe w Przasnyszu. Laureat I miejsca będzie reprezentował Placówkę, a także powiat przasnyski w  etapie wojewódzkim konkursu.

Zdaniem organizatora konkurs przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków w gospodarstwach rolników, a także wpłynie na zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą. Konkurs  z wiedzy i nagrody zmotywują rolników do poszerzenia już zdobytej wiedzy oraz przestrzegania zasad BHP podczas prac rolniczych.


Starostwo Powiatowe Przasnysz


Sprawdź również

Kolejne zwycięstwo Krzyniaka

Kolejne punkty zainkasował na swoim koncie klub piłkarski „Krzyniak” grający w grupie zawodników z rocznika …