Powiat przasnyski z tytułem Super Powiatu 2017!

Tytuł Super Powiatu 2017 otrzymały: Powiat Przasnyski, Powiat Elbląski, Powiat Piotrkowski, Powiat Słupski i Powiat Poznański. Nasz powiat utrzymał I miejsce z ubiegłego roku, m.in. za wieloletnie liderowanie rankingom ogólnopolskim. Patronat medialny nad Rankingiem sprawują Dziennik Warto Wiedzieć oraz FAKTY Magazyn Gospodarczy.

http://zpp.pl/artykul/931-mistrzowie-wsrod-powiatow-i-gmin-za-2017-rok

Wyróżnienie związane jest z wynikami poszczególnych samorządów osiągniętymi w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów – prowadzonym przez ZPP. Przyznawane są w sytuacji, w której dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w Rankingu. To rodzaj uhonorowania „Mistrzów wśród Liderów”.

Lider pozyskiwania środków unijnych i największy inwestor w kraju

W powiecie przasnyskim został wybudowany nowy piękny szpital, a w budynku starego szpitala powstała znakomita szkoła medyczna. Powiat powołał też szkołę muzyczną w Przasnyszu. Samorząd wybudował sale sportowe, basen, boiska, budynki oświatowe i inne obiekty użyteczności publicznej. Powiat wybudował lub przebudował 440 km dróg, zbudował dwie strefy gospodarcze w Przasnyszu i w Chorzelach. Powiat Przasnyski od kilkunastu lat jest największym beneficjentem środków unijnych per capita w Polsce i największym inwestorem wśród powiatów.

20 lat, ponad 450 mln zł na inwestycje

Pomimo ogromnego zakresu inwestycji i symbolicznych zaledwie dochodów podatkowych Powiat Przasnyski, dzięki racjonalnej polityce władz, po prawie 20 latach istnienia, ma dodatni bilans finansowy, dzięki czemu może skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne i zapewniając do nich wkłady własne  – realizować kolejne inwestycje na rzecz mieszkańców.

Ponad 136 mln zł na inwestycje w roku 2018

W tym roku starostwo powiatowe przeznaczy na inwestycje ponad 136 mln. zł. Większość powiatów nie zainwestowało tyle przez 19 lat. To prawie 70% wszystkich wydatków Starostwa.  Najwięcej funduszy (ok. 50 mln zł) pochłoną drogi i mosty. Prace budowlane, remontowe i konserwacyjne obejmą ponad 200 km dróg.  Drugą co do wartości pozycją jest Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych, którego elementami są kryte lodowisko w Przasnyszu, zalew w Chorzelach i w Przasnyszu z górkami zjazdowymi (inwestycje wieloletnie) dopełniające wcześniejszą inwestycję basenu w Chorzelach.  Dużą pozycję stanowią też, powiązane ze środkami unijnymi, prace remontowe i wyposażeniowe szpitala.  Prawie 30 mln zł pochłoną też nowe budynki Centrum Aktywizacji Biznesu wraz z parkingami w Przasnyszu, Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Starym i Sala Koncertowa wraz z Kinem 3D w Przasnyszu.  Jest też kilkanaście mniejszych zadań związanych z budową systemów alarmowania w całym powiecie oraz systemów bezpieczeństwa w  budynkach domu pomocy społecznej, starostwa, obiektów oświatowych, doposażeniem policji, straży, inspekcji.

Stabilna sytuacja kadrowa kluczem do sukcesu

Wszystkie jednostki powiatowe, łącznie ze szpitalem, też nie mają długów. Jest to sytuacja wyjątkowa w obecnej rzeczywistości powiatowej. Genezy tak dobrej pozycji powiatu upatruje się w stabilnej sytuacji kadrowej, która pomimo demokratycznych zmian nie powoduje zwolnień politycznych.

Brak dyskryminacji politycznej i współpraca na rzecz mieszkańców

Pełniący od 1998 r. funkcję starosty powiatu Zenon Szczepankowski (PSL), współpracował z radnymi z różnych opcji (AWS, SLD, Samoobrona, PiS, PO, PPP, bezpartyjni). Pomimo zmian w koalicji rządzącej powiatem, nikt nie był dyskryminowany z powodów politycznych. Każdy, kto chciał dobrze pracować na rzecz lokalnej społeczności był szanowany i odpowiednio motywowany. Dlatego w naszym powiecie powstała najlepsza drużyna samorządowa w Polsce i ona jest motorem rozwoju na historyczną skalę. Kierowanie tak ambitnym zespołem nie jest łatwe, ale tutaj dobrze się sprawdza faktyczny autorytet starosty i jego znajomość merytorycznych zagadnień.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments