POWIAT PRZASNYSKI WŚRÓD MAZOWIECKICH SAMORZĄDÓW O NISKIM BEZROBOCIU

„Mazowiecki Rynek Pracy” – Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – nr 6 (50) z listopada-grudnia 2012 r. zamieścił mapę bezrobocia na Mazowszu według stanu na koniec października 2012 roku. Powiat przasnyski znajduje się w tym zestawieniu wśród powiatów o względnie niskim bezrobociu plasując się na lepszej pozycji (niższa stopa bezrobocia) niż ościenne powiaty.Referat

Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy


Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.