Powiat przasnyski. Ruszył nabór wniosków o uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

 

O udzielenie niskoprocentowej pożyczki mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

Kwota maksymalna udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł. i jest udzielana jednorazowo.

Niskooprocentowaną pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej m.in. na:

  • opłacenie podatków,
  • składek,
  • kosztów wynajmu lokalu.

Pracodawca składa wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Wniosek można składać poprzez platformę praca.gov.pl, nadesłać pocztą czy przesyłką kurierską lub złożyć w siedzibie tut. Urzędu w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu głównym budynku.

Na podstawie decyzji w sprawie udzielenie pożyczki Powiatowy Urząd Pracy zawiera z pracodawcą umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.


 

Źródło pup
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
9 miesięcy temu

5.000 pożyczki? Mają rozmach, nie ma co.

Wykretek
Wykretek
9 miesięcy temu

Już wiadomo kto dostanie.