Powiat przasnyski. Ruszają usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Powiat Przasnyski pozyskał środki na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020. Program będzie realizowany dla mieszkańców naszego powiatu w roku 2020. Celem Programu jest zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, w tym m.in.:

– w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe, itp.),

– w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

– w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

– w załatwieniu spraw urzędowych,

– nawiązywaniu kontaktu/współpracy z rożnego rodzaju organizacjami,

– korzystaniu z dóbr kultury(tj. teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

Usługi te mogą być realizowane 7 dni w tygodniu w godz. od 7:00 do 22:00. W ilości nie większej niż 30 godzin miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Program dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym zamieszkującym na terenie Powiatu Przasnyskiego.

Korzystanie z usług asystenckich jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane, uczestnictwem w ww. programie prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia oraz dostarczenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pod adres: 06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9 do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 16-tej.

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020


 

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments