Powiat Przasnyski pozyskał środki na pomoc dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku pandemii.

Powiat Przasnyski otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 123 000 zł na wypłatę dofinansowań  w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Program stanowi rozszerzenie pakietu rządowej Tarczy Antykryzysowej. Niepełnosprawni mieszkańcy naszego powiatu do 4 września 2020 r. dotknięci skutkami pandemii  mogą aplikować o pomoc finansową.


Aby otrzymać świadczenie, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działanie zostało zawieszone w wyniku epidemii. Wnioski  należy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5. Można je składać online lub w wersji papierowej, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Aplikacje online składa się przez System Obsługi Wsparcia.

Wsparcie w module III polega na przekazaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł przez okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020.

500 złotych miesięcznie otrzymają wszystkie osoby niepełnosprawne, które z powodu zamknięcia placówki rehabilitacyjnej  nie mogą korzystać z zajęć. Dofinansowanie dedykowane jest  osobom niepełnosprawnym, które straciły możliwość uczestnictwa w zajęciach organizowanych w placówkach aktywizacji zawodowej i społecznej. Wśród nich niepełnosprawni podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz pełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Więcej informacji na temat programu i sposobu ubiegania się o świadczenia na stronie PCPR Przasnysz http://www.pcpr-przasnysz.pl/page/show/1706437072


 

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments