Powiat Przasnyski ponownie jako przykład w opracowaniach naukowych.

Publikacja naukowa autorstwa Jarosława Kożmy pt. „Powiaty w polityce rozwoju” prezentuje powiat przasnyski, jako jeden z dwóch polskich przykładów ekonomicznego i gospodarczego fenomenu oraz przedsiębiorczego i perspektywicznie działającego w obliczu nowych wyzwań rozwojowych lidera starosty Zenona Szczepankowskiego. Drugim przykładem jest Centrala Strefa Funkcjonalna Województwa Zachodniopomorskiego. Strefa Centralna to nazwa obszaru funkcjonalnego w środkowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego i jednocześnie subregionalnego partnerstwa trzech powiatów: drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego oraz wchodzących w ich skład siedemnastu gmin.

 Przykład powiatu przasnyskiego prezentuje „postawę przedsiębiorczego i perspektywicznie patrzącego lidera, potrafiącego zainicjować proces rozwoju gospodarczego w trudnych wydawałoby się warunkach. Samorząd terytorialny, zarówno regionalny, jak i lokalny, musi być gotów podejmować działania wykraczające poza bieżące wypełnianie podstawowych zadań ustawowych. Władze i administracja samorządowa muszą przeorientować sposób myślenia i działania na bardziej strategiczny i otwarty na podejmowanie inicjatyw o charakterze niestandardowym, gdzie współpraca z przedstawicielami różnych lokalnych środowisk, jak i sąsiednimi samorządami, jest dostrzegana jako warunek podstawowy.”

Przykład powiatu przasnyskiego stanowi znakomite uzasadnienie dla tezy mó­wiącej o decydującej roli czynnika jakości zarządzania w jednostkach samorządo­wych. Względnie niska wyjściowa baza ekonomiczna nie miała decydującego wpły­wu na poziom inwestycji powiatu. Kluczem do sukcesu okazało się zupełnie nowe w polskich warunkach podejście władz lokalnych do procesów zarządzania powia­tem jako nowoczesną, uczącą się i samodzielną organizacją, potrafiącą dostosować własne priorytety rozwojowe do możliwości finansowych oferowanych z każdego możliwego źródła pozabudżetowego.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments