Powiat Przasnyski podpisze porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską

Porozumienie władz Powiatu Przasnyskiego i władz Politechniki Warszawskiej zostanie uroczyście podpisane 8 listopada b.r. w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. Efekty tego porozumienia zapisze przyszłość.

Dzisiaj możemy jedynie snuć plany. W wielu dyskusjach, które Pan starosta miał okazję odbyć zarówno z władzami Uczelni, jak i z szefami poszczególnych instytutów wyłania się bardzo obiecujący kierunek naszej współpracy. Powiat widzi dla siebie rolę moderatora i organizatora kontaktów pomiędzy innowacyjnym biznesem i światem nauki, która na terenie naszej strefy w Sierakowie i Chorzelach, a także w samym Przasnyszu urządzi perspektywiczny poligon doświadczalno-wdrażający służący przemysłowi lotniczemu, elektronice cywilnej i wojskowej, energetyce odnawialnej, budownictwu pasywnemu, ochronie środowiska, budowie zaawansowanych urządzeń elektrycznych, przedsiębiorczości i innym. Była też mowa o wydziale zamiejscowym na bazie Zespołu Policealnych Szkół Medycznych. Jednakże w tym roku istotnie zwiększył się nabór do szkoły medycznej i nie ma możliwości lokalowych dla umieszczenia tam szkoły wyższej. Chcemy zaangażować w ten temat Wyższą Szkołę Języków Obcych oraz nasze szkoły średnie. Przasnyszowi jest potrzebny impuls naukowo-techniczny, chociażby w kontekście przyszłości naszej jednostki wojskowej i rozwoju już istniejących nowoczesnych zakładów oraz Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Każdy z podmiotów ma szansę na rozwój i dalsze unowocześnienie.

W dniu 8 listopada, po podpisaniu porozumienia o współpracy wizytowane będą wspólnie tereny inwestycyjne powiatu w Sierakowie (Przasnyska Strefa Gospodarcza), w Przasnyszu oraz w Chorzelach (Podstrefa Przasnyskiej Strefy Gospodarczej), jak również szkoły średnie w Przasnyszu i Chorzelach. Uczelnia wypowie się czym jest zainteresowana i jakie są jej potrzeby, a powiat poczyni wszelkie starania, aby te potrzeby spełnić.

Porozumienie pomiędzy Politechniką Warszawską i Powiatem Przasnyskim dotyczy współpracy:

1.  w zakresie rozwoju  i wspierania Powiatu Przasnyskiego, a w szczególności wspierania firm i przedsiębiorstw realizujących innowacyjne przedsięwzięcia na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie k. Przasnysza oraz w Chorzelach

2. w zakresie objęcia patronatem naukowym szkół ponadgimnazjalnych powiatu przasnyskiego

3.  w zakresie upowszechniania kształcenia na poziomie wyższym technicznym dla potrzeb przedsiębiorstw lokalizujących się w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej.

Strony postanowiły:

1. Podjąć wspólne działania naukowo – badawcze na rzecz rozwoju Powiatu Przasnyskiego,
a w szczególności Przasnyskiej Strefy Gospodarczej oraz edukacji, propagowania wiedzy technicznej oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki
i społeczeństwa.

2. Współdziałać na rzecz społeczności lokalnej i regionu, głównie poprzez wsparcie naukowe i badawcze oraz prace rozwojowe dotyczące lokalizacji  innowacyjnych firm na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie i Chorzelach.

 

W ramach porozumienia Politechnika Warszawska zobowiązuje się do:

1. Patronatu i opieki naukowej w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej oraz analizowania i wspierania koncepcyjnego kierunków rozwoju gospodarczego Powiatu Przasnyskiego i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.

2. Przedstawiania oferty współpracy naukowej i badawczej z firmami i instytucjami zainteresowanymi inwestowaniem lub inwestującymi w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej.

3. Poczynienia starań w zakresie stworzenia możliwości kształcenia kadr niezbędnych
w rozwoju Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, w szczególności dotyczących przedsiębiorczości, budownictwa pasywnego, niskoenergetycznego oraz energetyki odnawialnej, elektroniki i lotnictwa.

4. Organizacji działań edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu Przasnyskiego.

5. Zapraszania Powiatu Przasnyskiego do wspólnego organizowania przedsięwzięć promocyjnych, konferencji, pokazów, oraz zapewnienia, w miarę możliwości, udziału radnych i pracowników samorządowych w różnych formach kształcenia.

W ramach porozumienia Powiat Przasnyski zobowiązuje się do:

1. Tworzenia warunków organizacyjnych, technicznych i lokalowych dla umożliwienia Politechnice Warszawskiej współpracy z Powiatem Przasnyskim.

2. Wspomagania działalności Politechniki Warszawskiej w zakresie: popularyzacji jej potencjału i osiągnięć naukowych, promocji oferty dydaktycznej oraz współpracy Politechniki Warszawskiej z podmiotami sektora gospodarczego, administracją i szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu przasnyskiego.

3. Umieszczania w materiałach promocyjnych Powiatu Przasnyskiego, w tym na stronie internetowej oraz w publikacjach informacji o Politechnice Warszawskiej, dotyczących
w szczególności aspektów współpracy wynikających z niniejszego porozumienia, a także
o projektach, ofertach i działaniach realizowanych przez Politechnikę Warszawską.

4. Umieszczenia na stronie internetowej Powiatu Przasnyskiego banneru Politechniki Warszawskiej wraz przekierowaniem na stronę internetową Politechniki Warszawskiej.

Z inicjatywą nawiązania współpracy z Politechniką Warszawską wyszedł starosta przasnyski Zenon Szczepankowski. Szczegóły planowanych przedsięwzięć, przedstawione przez naszego starostę władzom politechniki oraz niektórym wydziałom, wzbudziły duże zainteresowanie co najmniej kilkunastu profesorów, którzy opowiedzieli się jednoznacznie za nawiązaniem ścisłej współpracy z powiatem przasnyskim. Zainteresowanie powodzeniem tych projektów wykazało Ministerstwo Gospodarki i Urząd Marszałkowski WM. Nie możemy na tym etapie ujawniać nadmiaru szczegółów przyszłej współpracy, ale o jej kierunkach można zorientować się po składzie delegacji Politechniki Warszawskiej na inauguracyjnym spotkaniu w Starostwie w dn. 8.11.br.:

– prof. dr hab. inż. Jan Szmidt“- Rektor Politechniki Warszawskiej

– prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak€- Prorektor ds. Rozwoju PW

– prof. dr hab. Bronisław Pura “- Wydział Fizyki  Politechniki Warszawskiej

– mgr inż. Krzysztof Wieczorek – Pełnomocnik Rektora ds. inżynierii finansowej projektów

– prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański  – Dyrektor Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

– dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz  – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

– dr inż. Piotr Biczel  – Instytut Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego

– prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

– dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk – Kierownik Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

– mgr inż. Wojciech Frączek – Zakład Samolotów i Śmigłowców Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa


Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments