Powiat Przasnyski otrzymał tytuł lidera wśród liderów.

Tytuł Super Powiat za wieloletnie liderowanie rankingom ogólnopolskim otrzymał Powiat Przasnyski na XXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich.

W roku 2018 starostowie z całej Polski wyróżnili pięć powiatów tytułem Super Powiat, tj.:

  • Powiat Przasnyski – starosta Zenon Szczepankowski
  • Powiat Elbląski
  • Powiat Piotrkowski
  • Powiat Słupski
  • Powiat Poznański

Starostwo w Przasnyszu – przykład dla całej Polski

W tym roku Zgromadzenie Ogólne ZPP odbyło się w dniach 10 kwietnia w Warszawie. Powiat Przasnyski został przedstawiony jako przykład powiatu, który działa wielokierunkowo i bardzo skutecznie. Przykład naszego powiatu jest naocznym zaprzeczeniem wszystkich utyskiwań, które kierowane są do szczebla powiatowego w Polsce. Jeśli ktoś ma pomysł aby zlikwidować powiaty, to najpierw powinien odwiedzić Starostwo Powiatowe w Przasnyszu mówił, wręczający puchary i statuetki, Ludwik Węgrzyn – prezes ZPP.

Lider pozyskiwania środków unijnych i największy inwestor w kraju

Powiat Przasnyski od kilkunastu lat jest największym beneficjentem środków unijnych per capita w Polsce i największym inwestorem wśród powiatów. Zbudowaliśmy dwie strefy gospodarcze w Przasnyszu i w Chorzelach. Zaangażowaliśmy się w gazyfikację i elektryfikację powiatu oraz modernizację i reaktywację linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Chorzele – Wielbark – Szczytno – Olsztyn. Powiat wybudował lub przebudował 440 km dróg. W powiecie przasnyskim został wybudowany nowy piękny szpital, a w budynku starego szpitala powstała znakomita szkoła medyczna. Powołaliśmy też szkołę muzyczną w Przasnyszu. Samorząd wybudował sale sportowe, boiska budynki oświatowe i inne obiekty użyteczności publicznej. To ważne dla mieszkańców, ale również przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów.

19 lat, ponad 500 mln zł na inwestycje, brak podatków i dodatni bilans finansowy

Pomimo ogromnego zakresu inwestycji i symbolicznych zaledwie dochodów podatkowych Powiat Przasnyski, po 18 latach istnienia, ma dodatni bilans finansowy, tzn. środki własne na rachunku bankowym Powiatu są większe niż suma kredytów zaciąganych na prefinansowanie inwestycji unijnych.

Kolejne wielkie i potrzebne mieszkańcom inwestycje starostwa

Obecnie trwa przebudowa ponad 200 km dróg w powiecie, obwodnicy Chorzel z mostem na rzece Orzyc, prace zmierzające do budowy krytego lodowiska w Przasnyszu, sali koncertowej z kinem 3d w Przasnyszu, Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu i Oświatowego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zdziwóju Starym, zalewu w Przasnyszu i Chorzelach z górkami zjazdowymi, a także szeregu innych inwestycji oświatowych, szpitalnych, sportowych. Wszystkie są ujęte w budżecie powiatu.

Stabilna sytuacja kadrowa kluczem do sukcesu

Wszystkie jednostki powiatowe, łącznie ze szpitalem, też nie mają długów. Jest to sytuacja wyjątkowa w obecnej rzeczywistości powiatowej. Genezy tak dobrej pozycji powiatu upatruje się w stabilnej sytuacji kadrowej, która pomimo demokratycznych zmian nie powoduje zwolnień politycznych.

Brak dyskryminacji politycznej i współpraca na rzecz mieszkańców

Pełniący od 1998 r. funkcję starosty powiatu Zenon Szczepankowski (PSL), współpracował z radnymi z różnych opcji (AWS, SLD, Samoobrona, PiS, PO, PPP, bezpartyjni). Pomimo zmian w koalicji rządzącej powiatem, nikt nie był dyskryminowany z powodów politycznych. Każdy, kto chciał dobrze pracować na rzecz lokalnej społeczności był szanowany i odpowiednio motywowany. Dlatego w naszym powiecie powstała najlepsza drużyna samorządowa w Polsce i ona jest motorem rozwoju na historyczną skalę. Kierowanie tak ambitnym zespołem nie jest łatwe, ale tutaj dobrze się sprawdza faktyczny autorytet starosty i jego znajomość merytorycznych zagadnień.

 

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Skomentuj artykuł

avatar