Powiat Przasnyski otrzyma 17,8 mln zł na przebudowę dróg wojewódzkich.

Dziś, 12 marca 2019 r., przedstawiciele powiatu przasnyskiego – starosta Krzysztof Bieńkowski i wicestarosta Waldemar Trochimiuk podpisali z Marszałkiem Adamem Struzikiem umowy na sfinansowanie powiatowi 20% wkładu własnego do dwóch unijnych projektów przebudowy dróg wojewódzkich nr 544 i 614 prowadzących do stref gospodarczych w Sierakowie i Chorzelach. Pozostałe 80% kosztów robót zostanie sfinansowane ze środków unijnych, przy symbolicznym wkładzie finansowym powiatu (146 tys. zł.). Powiat otrzyma łączenie 89,8 mln zł. To wspaniała wiadomość dla naszych mieszkańców i dowód dobrej i harmonijnej współpracy władz powiatu z samorządem województwa mazowieckiego.

Poniżej przedstawiały szczegółowy opis projektów:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 granica województwa – Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.

Projekt obejmuje dwa odcinki drogi – od miejscowości Zawadki (PSG obszar Sierakowo) do granicy powiatu przasnyskiego z powiatem makowskim oraz od granicy miasta Przasnysz do granicy powiatu przasnyskiego z powiatem ciechanowskim. Wykonana zostanie jezdnia bitumiczna z poboczami, sieć kanalizacji deszczowej, a także oświetlenie uliczne. Przebudowany będzie także most w miejscowości Karwacz na rzece Morawka. Powstaną chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Przebudowane zostaną także skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi oraz wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 42 mln zł. Samorząd Mazowsza przekaże Powiatowe w formie dotacji ponad 8,3 mln zł na wkład własny (2,3 mln w roku 2019, 5,1 mln zł w roku 2020 i 814 tys. zł w roku 2021). Projekt realizowany będzie przy udziale środków unijnych. Dofinansowanie z UE wyniesie 33,6 mln zł, a środki powiatu przasnyskiego 70 tys. zł.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele.

W ramach projektu rozbudowany zostanie ponad 17 kilometrowy odcinek od skrzyżowania DK 57 z DW 614 w miejscowości Chorzele do granicy powiatu przasnyskiego z powiatem ostrołęckim. Wykonana zostanie jezdnia bitumiczna z poboczami, sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Dodatkowo zostaną przebudowane dwa mosty – w miejscowości Zaręby na rzece Płodownica oraz w miejscowości Krukowo, na rzece Omulew. Powstaną także chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Przebudowane zostaną także skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi i wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 48 mln zł. Samorząd Mazowsza przekaże Powiatowe w formie dotacji ponad 9,5 mln zł na wkład własny (2,3 mln w roku 2019, 6,2 mln zł w roku 2020 i 902 tys. zł w roku 2021). Projekt realizowany będzie przy udziale środków unijnych. Dofinansowanie z UE wyniesie 38,4 mln zł, a środki powiatu przasnyskiego 76 tys. zł.

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments