Powiat Przasnyski najbardziej przyjazny polskiej wsi

Powiat Przasnyski został uznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako samorząd najbardziej przyjazny wsi w całej Polsce. 13 grudnia b.r. ogłoszono ogólnopolskie wyniki V edycji konkursu „Przyjazna wieś”. Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski odebrał w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nagrodę Ministra Rolnictwa za zajęcie I miejsca w kraju. Przypomnijmy, że wcześniej powiat przasnyski tryumfował w województwie mazowieckim. Jak się okazało bezkonkurencyjny był także na etapie krajowym.

Organizatorem Konkursu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wykonujący zadania w zakresie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem konkursu jest wybranie najlepszego projektu wspierającego rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich, współfinansowanego z funduszy europejskich.

Największą liczbę punktów uzyskał projekt powiatu przasnyskiego „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej”. Powiat przasnyski w sposób szczególny skierował swój wysiłek na poprawę infrastruktury na terenach wiejskich czyniąc je wygodne do zamieszkania i perspektywiczne rozwojowo. Utworzenie strefy gospodarczej daje szansę na zmniejszenie jawnego i ukrytego bezrobocia na wsi. Dzięki powstającym miejscom pracy jest szansa na utrzymanie, w naszym rolniczym powiecie, mieszkańców i powstrzymanie migracji do wielkich miast. Temu celowi służy też ogromny wysiłek powiatu nad przebudową dróg powiatowych, które w większości przebiegają przez  centra naszych miast i wiosek.

W dotychczasowych edycjach konkursu „Przyjazna Wieś” laureatami zostawały wyłącznie samorządy gminne. Po raz pierwszy laureatem  został samorząd powiatowy.

Nagrodzonymi laureatami szczebla krajowego Konkursu „Przyjazna Wieś 2013”
w kategorii infrastruktura techniczna zostali:

I miejsce – Powiat Przasnyski, woj. mazowieckie.

II miejsce – Gmina Płaska, woj. podlaskie.

III miejsce – Gmina Janów Podlaski, woj. lubelskie.

Starosta przasnyski Zenon Szczepankowski tak skomentował otrzymaną przez powiat  nagrodę:

Polska wieś ulega bardzo szybkim przeobrażeniom. Od kiedy rolnictwo uzyskało szeroki dostęp do wydajnych maszyn i nowoczesnych technologii radykalnie zmniejszyło się zapotrzebowanie na ręce do pracy. Osoby, dla których zabrakło miejsc pracy na wsi i pobliskich małych miastach migrują za pracą do wielkich miast. Tam też jest bardzo trudno, ale prawdopodobieństwo znalezienia pracy jest większe. Nie jest to korzystny proces ani dla rodzin, ani dla rolniczych samorządów, ani też dla wielkich miast, w których powstają swoiste slumsy z nabrzmiałymi problemami społecznymi. Powiat przasnyski wytyczył prekursorską drogę przeciwdziałania temu procesowi budując najwięcej w Polsce infrastruktury technicznej per capita. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że dobre drogi to np. większa rentowność mleczarni, która optymalniej może wykorzystać swoje środki transportowe, a za tym i większe ceny mleka; że koszty działalności każdego przedsiębiorcy w stworzonej przez powiat strefie gospodarczej są mniejsze niż poza strefą, a za tym tu  możliwe są wyższe płace i większa konkurencyjność. Dostrzeżenie tego kierunku w zarządzaniu powiatem przasnyskim przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urząd Marszałkowski jest dla nas nobilitujące, ale dla województwa i kraju ma też znaczenie jako przykład do upowszechniania. Taka też jest idea tej nagrody.

Dyplom da Powiatu Przasnyskiego za zajęcie I miejsca w Polsce Witraż dla Powiatu Przasnyskiego za zajecie I miejsca w Polsce


Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments