Powiat Przasnyski najbardziej prorozwojowym powiatem w Polsce

Na ogólnopolskim Forum Kapitału i Finansów w Warszawie, które odbyło się w dniach 9-10 października b.r. powiat przasnyski, jako najbardziej prorozwojowy powiat w Polsce oraz dwie najbogatsze gminy w Polsce, Kleszczów i Lesznowola, zostały przeanalizowane w panelu „studium przypadku”.


od lewej-Kazimierz Hudzik-gmina Kleszczów, Zenon Szczepankowski-Powiat Przasnyski, Dorota Bąbiak-Kowalska-moderator, Cezary Tkaczyk-Prezes SSE STARACHOWICE Jolanta Batycka-Wąsik-gmina Lesznowola

od lewej: Kazimierz Hudzik – gmina Kleszczów, Zenon Szczepankowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego, Dorota Bąbiak-Kowalska – moderator, Cezary Tkaczyk – Prezes SSE „Starachowice”, Jolanta Batycka-Wąsik – wójt gminy Lesznowola).

Panel miał za zadanie pokazanie najbardziej prorozwojowych samorządów lokalnych w Polsce. Bogactwo gmin Kleszczów i Lesznowola pochodzi z wysokich dochodów podatkowych. Powiat przasnyski nie ma prawie dochodów podatkowych, ale wyspecjalizował się w pozyskiwaniu dotacji zagranicznych i robi to najskuteczniej w Polsce od 10 lat. Dzięki nim od 2001 roku Starostwo Powiatowe w Przasnyszu jest liderem ogólnopolskich rankingów inwestycyjnych. Powiat zdobyte pieniądze zainwestował w przebudowę 400 km dróg i ulic, budowę i wyposażenie szpitala powiatowego, budowę 3 hal sportowych i basenu, budowę szkoły rolniczej, remonty wszystkich szkół, boisk i internatów, remonty dps, inwestycje w bezpieczeństwo publiczne i obiekty administracji publicznej, pomoc finansową gminom i organizacjom pozarządowym, budowę stref gospodarczych w gm. Przasnysz i Chorzele, budowę infrastruktury technicznej, i innych. Szerzej na temat Forum i opublikowanych rankingów, w których Powiat Przasnyski jest niekwestionowanym liderem w Polsce już wkrótce.


Dyplom dla Powiatu Przasnyskiego - I miejsce w Polsce w wykorzystaniu środków unijnych 2009-2012Starosta Zenon Szczepankowski podczas prezentacji pt. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia


Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments