Posterunek Energetyczny w Przasnyszu nadal będzie obsługiwał mieszkańców Miasta Przasnysz i Powiatu Przasnyskiego.

Posterunek Energetyczny w Przasnyszu nadal będzie obsługiwał mieszkańców
Miasta Przasnysz i Powiatu Przasnyskiego

Mieszkańcy Miasta Przasnysz i całego Powiatu Przasnyskiego będą mogli nadal załatwiać w Przasnyszu sprawy związane z odbiorem energii elektrycznej, bez konieczności dojeżdżania do Ostrołęki.

                     W odpowiedzi na zabiegi starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego dotyczące pozostawienia w Przasnyszu Biura Obsługi Klientów  – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa poinformował o realizacji projektu konsolidacji Rejonów Energetycznych  i funkcjonowaniu w Przasnyszu Posterunku Energetycznego. W celu zapewnienia sprawnej obsługi Odbiorców  z terenu Powiatu Przasnyskiego – Posterunek Rejonu Energetycznego  w Przasnyszu nadal będzie obsługiwał i załatwiał formalności związane ze: zgłaszaniem awarii pod numer alarmowy 991, zgłaszaniem reklamacji dotyczących przerw w dostawie energii elektrycznej, przyłączaniem nowych obiektów do sieci energetycznej, działaniem układów pomiarowych i wskazań licznika, prowadzeniem prac eksploatacyjnych   i inwestycyjnych w przypisanym dotychczas zakresie i wykonywaniem usług dodatkowych.


 Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy


Komentarze są zamknięte, ale 1 | Trackbacks i Pingbacks są otwarte.