„Postaw na pracę – zatrudnienie osób niepełnosprawnych szansą na rozwój Twojej firmy”

 

Pod takim hasłem w dniu 6 luty 2014r., w Urzędzie Miasta Przasnysz odbyło się spotkanie konferencyjne dla pracodawców. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiego projektu Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych, realizowanego przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie konferencyjne było zrealizowane jako jedno z cyklu 50 spotkań z pracodawcami, które odbędą się na terenie całej Polski. Ich celem jest promowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością jako wartościowych i dobrze wykwalifikowanych pracowników.

Spotkanie w Urzędzie Miasta Przasnysz odbyło się dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta Przasnysz Pana Waldemara Trochimiuka. W spotkaniu pt. Postaw na pracę – zatrudnienie osób niepełnosprawnych szansą na rozwój Twojej firmy, wzięło udział ponad 60 przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz biznesu m.in. reprezentanci Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędu Pracy, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, władze gminne. Spotkanie konferencyjne otworzyli Barbara Stachura – Kierownik Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Fundacji Aktywizacja w Warszawie, Waldemar Trochimiuk – Burmistrz Miasta Przasnysz oraz Tomasz Ossowski – Wicestarosta Przasnyski.

W pierwszej części wydarzenia zaprezentowane zostały korzyści dla pracodawców z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnością, modelowe wsparcie Fundacji Aktywizacja w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie do stanowiska pracy. Mówili o tym m.in.: Dariusz Gosk – ekspert Fundacji Aktywizacja ds. włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy,  Jadwiga Żuber – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu oraz Agata Spała – doradca zawodowy oraz trener w Fundacji Aktywizacja. W Drugiej części spotkania o swoim Know-how podczas panelu dyskusyjnego opowiadali przedstawiciele firmy Kross, Andrzej Dołęga – Dyrektor ds. administracyjnych oraz Iwona Jakubiak – Specjalista ds. personalnych i szkoleń.

Na konferencji podziękowano Panu Wojciechowi Brzezińskiemu – Wójtowi Gminy Czernice Borowe – za zaangażowanie i aktywność na rzecz osób niepełnosprawnych. Gmina Czernice Borowe,  jako jedna z pierwszych gmin w powiecie przasnyskim i jedna z trzech  pierwszych w województwie mazowieckim przystąpiła do projektu ,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Zostało to wyraźnie zauważone i podkreślone przez organizatorów. Gmina Czernice Borowe współpracuje z Fundacją Aktywizacja od 2008 roku. W spotkaniu wzięli udział, również uczestnicy projektu z e-Centrum  Czernice Borowe.

Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Ireny Lipowicz. Patronat nad spotkaniami w województwie mazowieckim objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Patronat regionalny nad spotkaniem konferencyjnym w Mieście Przasnysz objęli: Starosta Przasnyski – Pan Zenon Szczepankowski, Burmistrz Miasta Przasnysz – Pan Waldemar Trochimiuk. Patronat medialny nad spotkaniem sprawował Tygodnik Przasnyski oraz Kurier Przasnyski. Patronami medialnymi cyklu spotkań z pracodawcami są: społecznościowy serwis informacyjny Wiadomości24.pl, Portal Samorządowy.pl oraz Gazeta Sołecka.

Fundacja Aktywizacja od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Stąd wywodziła się jej pierwotna nazwa oraz stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji osób z niepełnosprawnością. Dziś Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób z całej Polski.Fundacja prowadzi Agencję Zatrudnienia, a także Agencję Doradztwa Personalnego.


 


Magdalena Gremplewska, Magdalena Bukowska

Fundacja Aktywizacja


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments