Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

28 maja 2020 r. w sali konferencyjnej przasnyskiego starostwa odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele powiatowych instytucji, które na co dzień stykają się ze zjawiskiem zagrożeń wirusowych. Tematem narady było omówienie aktualnej sytuacji epidemiologicznej dotyczącej wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) powodującego chorobę COVID-19.

 

Posiedzenie otworzył starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski – przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Starosta rozpoczynając dyskusję stwierdził, że teren powiatu przasnyskiego nie jest obecnie objęty wzmożoną falą zachorowań, nie mamy dużej liczby przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim – jest to jedynie 13 osób. Nasi mieszkańcy mają coraz większą świadomość, jeżeli chodzi o zachowanie środków ostrożności oraz profilaktycznych zasad postępowania, by ograniczyć ryzyko zarażenia się wirusem Sars-CoV-2 oraz w większości stosują się do obowiązujących przepisów i wytycznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Maria Śliwińska omówiła bieżącą sytuację epidemiologiczną związaną z zachorowaniami na COVID – 19, która przedstawia się następująco:

Stan na dzień 28 maja 2020 r.
– liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową: 34,
– liczba osób aktualnie objętych izolacją domową: 9,
– liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0,
– liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym: 10,
– liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 3,
– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 13,
– liczba zgonów związanych z COVID-19: 0,
– liczba ozdrowieńców: 3.

Grzegorz Magnuszewski – dyrektor SP ZZOZ w Przasnyszu poinformował, że wprowadzono wszelkie środki ostrożności by zminimalizować możliwość zakażenia się pacjentów bądź personelu w przasnyskim szpitalu. Starosta Bieńkowski wraz z Referatem Zarządzania Kryzysowego pozostaje w codziennym kontakcie telefonicznym ze wszystkimi służbami, by na bieżąco reagować na wszystkie sytuacje kryzysowe.

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments