Porządek XXVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

Porządek XXVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 22 października 2020 roku w sposób korespondencyjny.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

4. Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Przasnyskiego na rok szkolny 2019/2020”.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Czernice Borowe na realizację przebudowy chodników zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych 3235W, 3203W. (Nr druku 212/2020)

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031. (Nr druku 213/2020)

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. (Nr druku 214/2020)

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 215/2020)

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 216/2020)

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 217/2020)

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. (Nr druku 218/2020)

12. Interpelacje i zapytania.

13. Wnioski i oświadczenia.

14. Zakończenie sesji.


 

Źródło Starostwo Powiatowe
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments