Porządek obrad XLVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

 

            Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję XLVIII sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 28 sierpnia 2014r.  o godz. 14.00w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022,

5.2  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2014,

5.3  przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Przasnyskiego na lata 2014-2020”,

5.4  zmiany uchwały o wyrażaniu zgody na zamianę nieruchomości,

5.5  rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pana Mieczysława Wódkiewicza.

6. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku.
7. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r.
8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za I półrocze 2014r.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zakończenie sesji.


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...