Porządek obrad XLIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję XLIX sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 26 września 2014r.  o godz. 12.00w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022,

5.2  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2014,

5.3  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie-Miasto Przasnysz,

5.4  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie – Krasne,

5.5  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie – Czernice Borowe,

5.6  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie – Przasnysz,

5.7  zmiany uchwały nr XLIII/361/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014r.,

5.8  zamiaru utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Przasnyszu,

5.9  upoważnienie Zarządu Powiatu do negocjacji z inwestorami w zakresie budowy infrastruktury technicznej niezbędnej do lokalizacji nowych inwestycji na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w m. Sierakowo,

5.10 upoważnienie Zarządu Powiatu do negocjacji z inwestorami w zakresie budowy infrastruktury technicznej niezbędnej do lokalizacji nowych inwestycji na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej  – Podstrefa Chorzele,

5.11 wyrażenia zgody na zawiązanie Partnerstwa dla przygotowania i realizacji Projektu pt. „Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”,

5.12 zaliczenia do kategorii dróg powiatowych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej,

5.13 zaliczenia do kategorii dróg powiatowych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 1,

5.14 zaliczenia do kategorii dróg powiatowych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 2,

5.15 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Przasnyskiego,

5.16 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Przasnyskiego,

5.17 uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na obciążenie nieruchomości służebnością  przesyłu,

5.18 wyrażenia zgody na złożenie przez Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości oraz na złożenie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu wniosku na jednoczesne przekazanie tej nieruchomości w trwały zarząd,

5.19 podjęcia współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w zakresie infrastruktury Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele.

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Wnioski i oświadczenia.
  3. Zakończenie sesji.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments