Porządek III sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu.

Zapraszamy Mieszkańców Przasnysza do udziału w sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu. III sesja odbędzie się 13 grudnia o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

W porządku obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2018-2027;
2) zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok;
3) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 – 2028;
4) uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok;
5) zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Przasnyszu – Komisji Rewizyjnej;
6) upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Przasnyszu;
7) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;
8) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.


2. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Przasnyszu na I półrocze 2019 r.


3. Sprawy różne.


Źródło UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments