Porządek II Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję II sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 29 listopada 2018r.  o godz. 13.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2018 – 2026,
 2. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018,
 3. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
 4. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 5. ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 6. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 7. ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Budżetowej,
 8. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej,
 9. ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
 10. wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
 11. ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy,
 12. wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rynku Pracy,
 13. ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury,
 1. wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury,
 2. ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego,
 3. wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego,
 4. delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 5. zmian w Statucie i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.
 6. ustalenia wynagrodzenia Starosty Przasnyskiego.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wnioski i oświadczenia.
 9. Zakończenie sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego

Paweł Stanisław Szczepkowski

 


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments