PONAD 86 MILIONÓW ZŁOTYCH Z NOWEGO UNIJNEGO PROGRAMU

PONAD 86 MILIONÓW ZŁOTYCH Z NOWEGO UNIJNEGO PROGRAMU
CHCE POZYSKAĆ STAROSTWO I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
NA INWESTYCJE SŁUŻĄCE MIESZKAŃCOM I PRZEDSIĘBIORCOM

 

Ponad 86 milionów złotych może trafić do powiatu przasnyskiego z nowego unijnego programu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Przasnyskie starostwo i jego jednostki organizacyjne kilka miesięcy temu przystąpiły do partnerskiego programu dla subregionu ostrołęckiego. Ogrom pracy opłacił się, bo przygotowane projekty w drodze kilkumiesięcznych negocjacji starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego zostały umieszczone w programie RIT. Dokument został już ostatecznie zatwierdzony przez zarząd województwa i przyjęły go rady wszystkich samorządów partycypujących w programie. Jak wskazuje poniższe zestawienie do powiatu przasnyskiego mogą trafić największe pieniądze spośród wszystkich partnerów programu.

 

Podstawa to partnerstwo samorządów.

Regionalne Inwestycje Terytorialne to nowość w najbliższym RPO WM 2014-2020.  Chodzi o zainspirowanie samorządów lokalnych do wspólnej realizacji kilku inwestycji, które razem będą tworzyć spójny systemowo projekt np. transportowy. Założenia dla RIT-ów są takie, że w każdym subregionie liderem jest główne miasto – Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce. Dla każdego z tych RIT-ów musi powstać jeden plan działań. Zawarte w planach działania będą realizowane przez samorządy lub partnerstwa.

 

Szansa na dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych na inwestycje służące mieszkańcom i przedsiębiorcom z  powiatu przasnyskiego.

Rada Powiatu Przasnyskiego podjęła uchwałę o przystąpieniu do nowego programu RPO WM 2014-2020 –  Regionalne Inwestycje Terytorialne, dzięki udziałowi w którym  – powiat przasnyski może pozyskać kilkadziesiąt milionów złotych na planowane i przygotowywane inwestycje. Program jest nowością i daje dodatkowe możliwości ubiegania się środki finansowe z UE – poza normalnymi naborami wniosków, które powiat przasnyski od lat z dużą skutecznością aplikuje. Skoro jednak pojawiła się nowa możliwość, to oczywiście chcemy z niej skorzystać, bo jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to ogromna wartość dodana dla naszego powiatu i jego mieszkańców.

Inwestycje te mieszczą się w przyjętych strategicznych kierunkach współpracy pomiędzy samorządami ostrołęckiego obszaru problemowego.  Zapisanie zadania w dokumencie RIT nie gwarantuje pozyskania środków na realizację, a jedynie zwiększa szansę.

Powiat Przasnyski przeforsował największe projekty.

 

Powiat przasnyski obok kilku innych samorządów i partnerów projektów wiodących (powiat, przasnyski, miasto Ostrołęka, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, powiat ostrołęcki, powiat makowski, miasto Maków Maz., gmina Wyszków, powiat wyszkowski, miasto Ostrów Maz.) oraz partnerów projektów towarzyszących ( gmina Czarnia, gmina Czerwin, gmina Braranowo, gmina Goworowo, gmina Kadzidło, gmina Lelis, gmina Łyse, gmina Olszewo – Borki, gmina Rzekuń, gmina Troszyn, gmina Myszyniec) – został partnerem RiT-u, którego liderem zgodnie z założeniami programu jest miasto Ostrołęka.

RIT już zatwierdzony.

 

Obecny dokument RIT-u został ostatecznie zatwierdzony przez zarząd województwa i przyjęły go rady wszystkich samorządów partycypujących w programie. W ślad za włączeniem naszych projektów w program RIT przygotowaliśmy w ostatnich miesiącach szczegółowe projekty. To ogrom pracy, ale i szansa na pozyskanie kilkudziesięciu milionów złotych. Jak wskazuje poniższe zestawienie powiat przasnyski może stać się głównym beneficjentem programu.

RIT w powiecie przasnyskim.

 

Program RIT do którego przystąpiło starostwo powiatowe w Przasnyszu obejmuje zadania na naszym terenie: Budowa układu drogowo – infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele, połączenie z kolejową siecią TEN-T, Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości, Remont i przebudowa z rozbudową budynku starostwa powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych, Termomodernizacja obiektu szpitala w Przasnyszu,  Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w SP ZZOZ w Przasnyszu w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta oraz jakości usług medycznych.

Powiat Przasnyski (starostwo powiatowe) – największym beneficjentem RiT-u dla subregionu ostrołęckiego.

 

Łączna wartość inwestycji przypadająca na poszczególnych partnerów:

Powiat Przasnyski – 86 836 380, 45 zł

Miasto Ostrołęka – 69 352 897, 41 zł

Muzeum Kultury Kurpiowskiej – 8 200 000,00 zl

Powiat Ostrołęcki – 17 480 794,00 zł

Gmina Wyszków – 41 744 615, 50 zł

Powiat Wyszkowski – 41 206 907,83 zł

Miasto Ostrów Maz. – 32 990 443,33 zł

Miasto Maków Maz. – 16 400 000,00 zł

Powiat Makowski – 17 788 400,00 zł

Razem: 332 000 438,52 zł

 

 

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments