Ponad 640 interwencji na terenie powiatu. KP PSP Przasnysz podsumowuje rok 2019.

W 2019 roku w powiecie przasnyskim KP PSP Przasnysz odnotowała 644 interwencje, czyli o 19,6 % mniej zdarzeń w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Analizując sytuację pożarową za 2019 rok można zaobserwować wzrost o 0,6% pożarów do roku poprzedniego, spadek ilości miejscowych zagrożeń 26,6%, natomiast liczba fałszywych alarmów wzrosła o 11,5%.

Najwięcej razy jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały na terenie miasta Przasnysz (175 razy) oraz na terenie  Miasta i Gminy  Chorzele (130 razy). Równie dużo zdarzeń powstało na terenie Gminy Przasnysz – 118 zdarzeń. W tych samorządach rokrocznie straż pożarna interweniuje najwięcej razy.

Szczegółowe dane obrazują poniższe zestawienia tabelaryczne i wykresy.


Tabela nr 1. Ogólna ilość zdarzeń z podziałem na gminy w porównaniu do roku ubiegłego.

Lp.GminaOgółem zdarzeń
2018r.2019r.
1.Chorzele195130
2.Czernice Borowe4654
3.Jednorożec9881
4.Krasne5237
5.Krzynowłoga Mała8249
6.Miasto Przasnysz194175
7.Przasnysz134118
Ogółem powiat: 801644
Wzrost/Spadek [%] do roku ubiegłego -19,6%

W 2018 roku odnotowano więcej interwencji Straży Pożarnej. Większa część zdarzeń, do których wyjeżdża straż pożarna jest spowodowana czynnikiem ludzkim.


Wykres nr 1. Struktura zdarzeń na terenie powiatu przasnyskiego z podziałem na gminy.

Analiza 1


Tabela nr 2. Ogólna ilość zdarzeń z podziałem na rodzaj zdarzenia i analogiczne porównanie do roku ubiegłego.

Tabele nr 2a


Wykres nr 2.  Struktura zdarzeń na terenie pow. przasnyskiego w 2019r.

2 Analiza

Z powyższego wykresu wynika, że liczba miejscowych zagrożeń to 69% wszystkich zdarzeń i stanowi największą ilość interwencji Straży Pożarnej. Natomiast liczba pożarów osiągnęła wartość 27% wszystkich zdarzeń. Ilość Alarmów Fałszywych wyniosła 4% wszystkich zdarzeń.


Wykres nr 3. Ilość zdarzeń w roku 2019r. w porównaniu z rokiem 2017 i 2018r.

3 Analiza

Wykres nr 4. Ogólna ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy w 2019r.

4 Analiza


Tabela nr 3. Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.

2 Tabela

W 2019 r. odnotowano spadek ilości ofiar śmiertelnych o 70% oraz spadek ilości osób rannych o 3 osoby. Niestety w zdarzeniach w 2019 r. zostało poszkodowanych, aż 11 dzieci.


wstp do zdarzen


Gmina Chorzele


Gmina Czernice Borowe


Gmina Jednoroec


Gmina Krasne


Gmina Krzynowoga Maa


Gmina Krasne


Gmina Przasnysz1


Jednostki OSP które nie wyjeżdżały do zdarzeń w roku 2019 nie są ujęte w powyższych tabelach.


Podsumowanie.

Obszar powiatu przasnyskiego jest terenem działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu. W skład Komendy Powiatowej wchodzi Jednostka Ratowniczo Gaśnicza z siedzibą w Przasnyszu. Limit etatów dla KP PSP w Przasnyszu wynosi 50 funkcjonariuszy i 1 etat cywilny.

Na terenie powiatu przasnyskiego jest 50 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym orkiestra OSP z Przasnysza). Spośród tych jednostek 10 z nich włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG).

Lokalizacja tych jednostek przedstawia się następująco:

  • Miasta i Gmina Chorzele – 3 jednostki;
  • Gmina Jednorożec – 2 jednostki;
  • Gmina Krzynowłoga Mała – 1 jednostka;
  • Gmina Przasnysz – 2 jednostki;
  • Gmina Krasne – 1 jednostka;
  • Gmina Czernice Borowe – 1 jednostka.

W KSRG funkcjonują najlepiej wyposażone oraz wyszkolone pod względem operacyjnym jednostki OSP z terenu powiatu przasnyskiego.


 

Źródło KP PSP Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments