Ponad 46 milionów na inwestycje w budżecie powiatu przasnyskiego na 2014 rok

Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego w dniu 30 grudnia 2013 roku radni uchwalili budżet powiatu przasnyskiego na 2014 rok. Ponad 46 milionów złotych przewidziano na wydatki inwestycyjne, co jest bardzo okazałym zamierzeniem, gdyż wartość wydatków majątkowych zbliża się do 50% wydatków całkowitych powiatu.

Największe inwestycje planowane są w obszarze drogowo-infrastrukturalnym, oświatowym i szpitalnym. W sumie na 2014 rok mamy zaplanowanych 31 zadań inwestycyjnych. Pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych zespolonej administracji powiatowej czeka pracowity okres najbliższych miesięcy, konieczność przygotowania przetargów, rozliczeń, nadzorów i odbiorów. Radnych powiatowych natomiast czeka wiele trudnych decyzji związanych z wykorzystaniem olbrzymich funduszy unijnych z perspektywy 2014-2020.

Pomimo tak dużych inwestycji i znakomitego wykorzystania funduszy unijnych i krajowych, dla których trzeba było zapewnić wkład własny, posiadamy ciągle zrównoważony budżet. Kilkuprocentowe zadłużenie ma pełne pokrycie w wolnych środkach na rachunku powiatu. Ta technika zarządzania finansami pozwala nam na spokojne regulowanie zobowiązań w sytuacji opóźnienia w przekazywaniu środków unijnych.

Przez 15 lat swojej działalności powiat przasnyski nie wygenerował żadnego zadłużenia, pomimo uchwał budżetowych zezwalających na deficyt i kredyt. W tegorocznym budżecie również przewidujemy deficyt, ale będzie on miał swoje pokrycie w nadwyżce z tego roku.

W ciągu tych 15 lat zrealizowaliśmy 453 inwestycje za ponad 300 mln zł i położyliśmy podwaliny pod dalsze kilkusetmilionowe przedsięwzięcia, ale już z udziałem przedsiębiorstw i wyższych uczelni. Te przyszłe mechanizmy inwestowania będą nieporównanie bardziej związane bezpośrednio z podniesieniem jakości życia indywidualnych mieszkańców powiatu, gdyż będą to inwestycje w miejsca pracy i innowacje.Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments