Ponad 13 milionów złotych na inwestycje w gminie Chorzele w 2020 roku.

W strukturze wydatków gminy Chorzele w roku 2020 aż 20,88 % stanowią wydatki inwestycyjne. Jest to ponad 13,3 mln zł, z czego część to pozyskane środki zewnętrzne.

Rok 2020 będzie więc kolejnym, w którym mimo coraz trudniejszej sytuacji samorządów, Miasto i Gmina Chorzele przeznaczy na inwestycje bardzo duże środki.

W roku 2020 duży nacisk będzie niezmiennie kładziony na inwestycje i działania proekologiczne, ochronę środowiska, ale też na bezpieczeństwo mieszkańców. Z należytą troską władze gminy podchodzą do wspólnego planowania przestrzeni publicznej, zaspakajania potrzeb zarówno dorosłych mieszkańców, seniorów, ale też dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych.

Inwestycje, które w roku 2020 będą realizowane to m. in.:

  • dokończenie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków,
  • przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego,
  • budowa własnego Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  • kolejne wodociągi i kanalizacja celem rozwiązania problemu niskiego ciśnienia wody w niektórych obszarach gminy w okresach wzmożonego jej zużycia,
  • wykonanie odwiertów, wykup działki oraz przygotowanie dokumentacji projektowej na SUW Krukowo,
  • zakup zestawu hydroforowego dla SUW w Zarębach,
  • kolejne drogi i chodniki, jak również nowe dokumentacje projektowo – kosztorysowe na drogi i chodniki,
  • świetlice wiejskie,
  • place zabaw.

Oprócz potrzebnych mieszkańcom i zakładom pracy inwestycji infrastrukturalnych, władze gminy będą też inwestować w potrzeby społeczne, szkolenia dla mieszkańców w ramach programów unijnych, potrzeby seniorów i osób niepełnosprawnych, rolników, czy młodzieży.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments