Ponad 10 ton żywności trafiło do potrzebujących rodzin z gminy Chorzele.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach po raz kolejny dostarczył 234 rodzinom aż 10 ton żywności. Pomogli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

Około 800 osób z 234 rodzin z terenu miasta i gminy Chorzele odebrało żywność. Dzięki Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chorzelach trafiło do nich 10 ton żywności z Banku Żywności w Ciechanowie. Wszystkie rodziny znajdują się pod opieką chorzelskiego OPS.

Od poniedziałku, 25 maja trwała akcja dostarczenia żywności mieszkańcom gminy Chorzele.

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach co roku, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podpisuje umowę z Bankiem Żywności w Ciechanowie na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących – informuje dyrektor Bogna Rasińska.

Pomoc w postaci żywności otrzymują osoby, które spełniają określone kryteria.

– Pomoc żywnościowa może być przekazywania do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby potrzebującej, to znaczy osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, czyli 1402,00 zł dla osoby samotnej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie. Ta forma pomocy przeznaczona jest dla 800 osób z terenu miasta i gminy Chorzele, aktualnie jest to około 234 rodziny – dodała.

W związku z epidemia wirusa Covid-29 zmieniono cały system odbioru żywności.

– Cała logistyka przekazywania żywności musiała zostać przygotowana w szczególny sposób, w związku z epidemią koronawirusa i ograniczeniami przemieszczania się dla mieszkańców – mówi burmistrz Beata Szczepankowska.

W poniedziałek, 25 maja pracownicy ośrodka z żołnierzami WOT przygotowali paczki dla każdej rodziny objętej pomocą OPS, a następnie paczki zostały dostarczone do konkretnych miejscowości i rodzin.

– Wszyscy zostali powiadomieni telefonicznie o godzinie i miejscu odbioru. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie. Dziękuję żołnierzom WOT i pracownikom Ośrodka za sprawne zrealizowanie akcji – dodaje dyrektor Bogna Rasińska.

w.b.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments