Ponad 10 mieszkańców powiatu przasnyskiego jest poszukiwanych przez Policję. [FOTO]

Ponad 10 osób zamieszkujących Przasnysz, powiat przasnyski i okolice jest obecnie poszukiwanych przez Policję listami gończymi. W większości dopuścili się oni oszustw, rozbojów, kradzieży, fałszerstw lub nie stawili się do odbycia kary w wyznaczonym terminie.

WDOWIŃSKI ZBIGNIEW

Drugie imię:

Imię ojca: JERZY

Imię matki: IRENA

Nazwisko panieńskie matki: BOJARSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia:

Data urodzenia: 1961-11-23

Pseudonim:

Ostatnie miejsce zameldowania: MAKOWSKA 70/17

Obywatelstwo:

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji

 • WA KPP Przasnysz, 06-300 Przasnysz ul. Świerkowa 5
  telefon: (29) 756-72-10
  email: dyzurny.kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl
 • poszukuje na podstawie: Art. 280 § 2 Rozbój – typ kwalifikowany poprzez posługiwanie się przez sprawcę bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo poprzez działanie sprawcy w sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub zdrowiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem.

TRZCIŃSKI DAMIAN

Drugie imię:

Imię ojca: KRZYSZTOF

Imię matki: DOROTA

Nazwisko panieńskie matki: SZTYMELSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia:

Data urodzenia: 1986-09-27

Pseudonim:

Ostatnie miejsce zameldowania: OBRĘBIEC

Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji

 • WA KPP Przasnysz, 06-300 Przasnysz ul. Świerkowa 5
  telefon: (29) 756-72-10
  email: dyzurny.kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl
 • poszukuje na podstawie: Art. 279 § 1 Kradzież z włamaniem

STAŃCZYK NORBERT

Drugie imię:

Imię ojca: JERZY

Imię matki: HALINA

Nazwisko panieńskie matki: OLSZAK

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia:

Data urodzenia: 1971-05-24

Pseudonim:

Ostatnie miejsce zameldowania: PRZASNYSZ, WOJSKOWA 4/18

Obywatelstwo:

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji

 • WA KPP Przasnysz, 06-300 Przasnysz ul. Świerkowa 5
  telefon: (29) 756-72-10
  email: dyzurny.kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl
 • poszukuje na podstawie: Art. 286 § 1 Oszustwo – typ podstawowy

SUBCZYŃSKA EWA

Drugie imię: MARZENA

Imię ojca: MARIAN

Imię matki: WANDA

Nazwisko panieńskie matki: MALINOWSKA

Płeć: kobieta

Miejsce urodzenia: WARSZAWA

Data urodzenia: 1970-02-21

Pseudonim:

Ostatnie miejsce zameldowania: AUGUSTÓW

Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji

 • WA KPP Przasnysz, 06-300 Przasnysz ul. Świerkowa 5
  telefon: (29) 756-72-10
  email: dyzurny.kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl

poszukuje na podstawie: Art. 284 § 2 Przywłaszczenie powierzonej rzeczy ruchomej – typ podstawowy

RADOMSKI ROBERT

Drugie imię: TOMASZ

Imię ojca: ZDZISŁAW

Imię matki: WIESŁAWA

Nazwisko panieńskie matki: KUCHCIŃSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: CIECHANÓW

Data urodzenia: 1986-03-06

Pseudonim: ROBO

Ostatnie miejsce zameldowania: PRZASNYSZ, SOSNOWA 6/3

Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji

 • WA KPP Przasnysz, 06-300 Przasnysz ul. Świerkowa 5
  telefon: (29) 756-72-10
  email: dyzurny.kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl

poszukuje na podstawie: Wykroczenie


KUCIŃSKA ELIZA

Drugie imię:

Imię ojca: ANDRZEJ

Imię matki: EWA

Nazwisko panieńskie matki: MARCHLIŃSKA

Płeć: kobieta

Miejsce urodzenia: PRZASNYSZ

Data urodzenia: 1991-06-21

Pseudonim:

Ostatnie miejsce zameldowania: PRZASNYSZ, DĘBOWA 2/18

Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji

 • WA KPP Przasnysz, 06-300 Przasnysz ul. Świerkowa 5
  telefon: (29) 756-72-10
  email: dyzurny.kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl
 • poszukuje na podstawie:Art. 222 § 1 Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, Art. 278 § 1 w zw. z art. 278 § 5 Zabieranie w celu przywłaszczenia energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego, Art. 178a § 1 w zw. z art. 178a § 4 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jeżeli sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 par. 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w art. 178a par. 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

KLIMKOWSKI BARTŁOMIEJ

Drugie imię: PAWEŁ

Imię ojca: ANDRZEJ

Imię matki: MAŁGORZATA

Nazwisko panieńskie matki: RUTKOWSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: PRZASNYSZ

Data urodzenia: 1985-01-25

Pseudonim: KLIJO KLIO

Ostatnie miejsce zameldowania: WIŚNIEWO

Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji

 • WA KPP Ciechanów, 06-400 Ciechanów ul. 11 Pułk Ułanów Legionowych 25
  telefon: (23) 673-12-00
  email: dyzuny.kppciechanow@ra.policja.gov.pl
 • poszukuje na podstawie: Art. 270 § 1 Podrabianie lub przerabianie dokumentów w celu użycia ich za autentyczne lub używanie podrobionego lub przerobionego dokumentu jako autentycznego, Art. 286 § 1 Oszustwo – typ podstawowy

JANCEWICZ PAWEŁ

Drugie imię:

Imię ojca: WITALIS

Imię matki: JADWIGA

Nazwisko panieńskie matki: KRAWIEC

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia:

Data urodzenia: 1975-09-22

Pseudonim: PIRANIA

Ostatnie miejsce zameldowania: PRZASNYSZ, SPORTOWA 4/44

Obywatelstwo:

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji

 • WA KPP Przasnysz, 06-300 Przasnysz ul. Świerkowa 5
  telefon: (29) 756-72-10
  email: dyzurny.kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl
 • poszukuje na podstawie: Wykroczenie

BIAŁOWĄS TOMASZ

Drugie imię:

Imię ojca: JERZY

Imię matki: MAŁGORZATA

Nazwisko panieńskie matki: DOMINIAK

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: ŁOWICZ

Data urodzenia: 1984-11-14

Pseudonim: JAJO

Ostatnie miejsce zameldowania: PRZASNYSZ, ZAWODZIE 6/6

Obywatelstwo:

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji

 • WA KPP Przasnysz, 06-300 Przasnysz ul. Świerkowa 5
  telefon: (29) 756-72-10
  email: dyzurny.kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl
 • poszukuje na podstawie: Art. 291 § 1 Paserstwo – typ podstawowy

BOBIŃSKI ŁUKASZ

Drugie imię:

Imię ojca: MARIAN

Imię matki: GRAŻYNA

Nazwisko panieńskie matki: KOZŁOWSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia:

Data urodzenia: 1986-10-10

Pseudonim: BOBEK

Ostatnie miejsce zameldowania: PRZASNYSZ, WITOSA 6/12

Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji

 • WA KPP Przasnysz, 06-300 Przasnysz ul. Świerkowa 5
  telefon: (29) 756-72-10
  email: dyzurny.kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl
 • poszukuje na podstawie: Art. 59 ust. 1 Udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji – w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej

BORDEN ADAM

Drugie imię: KAROL

Imię ojca: JANUSZ

Imię matki: GRAŻYNA

Nazwisko panieńskie matki: MAKOS

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: PRZASNYSZ

Data urodzenia: 1975-12-23

Pseudonim: KOGUT

Ostatnie miejsce zameldowania: CIECHANÓW, BATALIONÓW CHŁOPSKICH 19/5

Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji

 • WA KPP Ciechanów Wydział Kryminalny, 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
  telefon: (0-48) 345 2444
  email: dyzurny.kwp@ra.policja.gov.pl
 • poszukuje na podstawie: Art. 209 § 1 Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

BAWEŁKIEWICZ ROBERT

Drugie imię:

Imię ojca: JANUSZ

Imię matki: JADWIGA

Nazwisko panieńskie matki: STRYJEWSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: PRZASNYSZ

Data urodzenia: 1973-01-16

Pseudonim:

Ostatnie miejsce zameldowania: PRZASNYSZ, SOSNOWA 6/19

Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji

 • WA KPP Przasnysz, 06-300 Przasnysz ul. Świerkowa 5
  telefon: (29) 756-72-10
  email: dyzurny.kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl
 • poszukuje na podstawie: Art. 286 § 1 Oszustwo – typ podstawowy

BAŁTRUKOWICZ KONRAD

Drugie imię:

Imię ojca: TADEUSZ

Imię matki: ELŻBIETA

Nazwisko panieńskie matki: KOBYLIŃSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia:

Data urodzenia: 1976-02-19

Pseudonim:

Ostatnie miejsce zameldowania: PRZASNYSZ, ŚWIERCZEWO 34

Obywatelstwo:

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji

 • WA KPP Przasnysz, 06-300 Przasnysz ul. Świerkowa 5
  telefon: (29) 756-72-10
  email: dyzurny.kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl
 • poszukuje na podstawie: Art. 286 § 1 w zw. z art. 294 § 1 Oszustwo – typ kwalifikowany z uwagi na mienie znacznej wartości

guest
15 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Maniej
Maniej
9 miesięcy temu

Znam kilku ?

Braaaa
Braaaa
odpowiada  Maniej
9 miesięcy temu

Chwal się bardziej

Szef
Szef
odpowiada  Maniej
9 miesięcy temu

To wycmokaj im dupska kofituro

Aga
Aga
odpowiada  Maniej
9 miesięcy temu

Chwalisz się czy zalisz

Dawid
Dawid
9 miesięcy temu

Połowa nie żyje

Artur
Artur
9 miesięcy temu

Jaka nagroda????? Słyszałem że 50 tys

hwl
hwl
9 miesięcy temu

Bałtrukowicz to gangster reszta to jakieś brudasy.

Aga
Aga
odpowiada  hwl
9 miesięcy temu

Brudas to z ciebie

Z . ...
Z . ...
9 miesięcy temu

Konfidentka robo radomska najpierw donosił na policję -a teraz go szuka hahaha paradoks

Marcin
Marcin
9 miesięcy temu

Frajer robo konfident i jego rurecznica?

Eliza
Eliza
9 miesięcy temu

Marcin kondonie masz zal czy smutne zycie

Marcin2
Marcin2
odpowiada  Eliza
9 miesięcy temu

Opierdalasz dzide w ukryciu teraz ale dobrze jak zawsze?

Eliza
Eliza
odpowiada  Marcin2
9 miesięcy temu

Dawaj dawaj ja rozumiem pewnie krzywda cie spotkala haha mozesz sie tylko tu pozalic z ukrycia

Marcin
Marcin
odpowiada  Eliza
9 miesięcy temu

Nie mam zalu.Ale przeciez kazdy wie ze to konfitura.A ty następny pomiocie.KU***NY OBSRANE?

Przaśnik
Przaśnik
8 miesięcy temu

Ciężko nie znać bądź nie kojarzyć tych osób będąc z Przasnysza z 30 na karku. Kilkoro osób to naprawdę dobre chłopaki. Fakt ze Robo to pała i kurwa jakich w życiu nie spotkałem, za moich czasów nie był konfidentem ale bez honoru rura co okradała nawet swoich kolegów. Jemu należy się dojazd od życia jak mało komu, niech zdycha rura.