Półroczne zwolnienia ze składek ZUS i działalność nierejestrowana wchodzą w życie.

Przepisy zwalniające nowych przedsiębiorców z opłacania składek ZUS, tzw. „ulga na start” ma obowiązywać przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy i będzie przysługiwać każdej osobie zakładającej nową działalność gospodarczą po dniu wejścia ustawy w życie.

Z ulgi skorzystać będzie mógł każdy nowy przedsiębiorca, który spełni łącznie dwa warunki:

  • zakłada działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz

  • nie wykonuje tej działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Nowe przepisy o półrocznym zwolnieniu ze składek ZUS wejdą w życie 30 kwietnia 2018 roku.

Dokładnie w tym samym czasie zacznie obowiązywać tzw. działalność nieewidencjonowana. Oznacza to, że osoby, których miesięczne przychody nie przekraczają kwoty 1050 zł nie będą musiały zgłaszać faktu prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie, nie będą zobowiązane do opłacania żadnych składek ZUS.


Źródło UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments