Poligon doświadczalno – wdrożeniowy w powiecie przasnyskim oraz linie kolejowe Ostrołęka – Chorzele i Ciechanów – Przasnysz – Chorzele znalazły się w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Mazowieckiego

Dwa projekty powiatu przasnyskiego i jego partnerów znalazły się w podpisanym 25 listopada przez minister Rozwoju i Infrastruktury Marię Wasiak oraz marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w obecności premier Ewy Kopacz oraz prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2023. Pierwszy to „Modernizacja linii kolejowej Nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele oraz budowa linii kolejowej łączącej linię Nr 35 z linią Nr 9 na odcinku Ciechanów – Przasnysz – Chorzele. Drugi to „Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”. Przed samorządem powiatu i partnerami obydwu projektów jeszcze dużo pracy, wiele zależy od Komisji Europejskiej, ale pierwszy ważny krok został już postawiony.

Ten strategiczny dokument, będący umową ramową między rządem, a samorządem województwa zawiera najważniejsze inwestycje, które mają być realizowane w perspektywie finansowej 2014-2023, głównie przy udziale środków unijnych z właściwych programów operacyjnych. Mimo dominacji w Kontrakcie inwestycji warszawskich i centralnych, władzom powiatu przasnyskiego wraz z partnerami udało się przeforsować umieszczenie przez samorząd województwa mazowieckiego w planach obydwu projektów. Ich realizacja jest oczywiście uzależniona od spełnienia dalszych warunków zawartych w Kontrakcie, uzgodnień z pozostałymi stronami oraz przede wszystkim negocjacji ostatecznego kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z Komisją Europejską. Projekty kolejowe uzyskały już rekomendację województwa do sfinansowania w ramach RPO, a projekt poligonu doświadczalno – wdrożeniowego wymaga pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Niemniej pierwszy i zasadniczy krok zapowiadany kilka tygodni temu przez starostę przasnyskiego i marszałka województwa mazowieckiego został zrealizowany. Obydwa projekty, które wraz z partnerami samorządu powiatu zostały doskonale przygotowane pod względem logistyki oraz inżynierii i źródeł finansowania znalazły się w Kontrakcie Terytorialnym.

Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments