Policjant który mi pomógł – VII edycja konkursu

Od 2008 r. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” organizuje plebiscyt pn.”Policjant, który mi pomógł”. Istota przedsięwzięcia polega na wyróżnianiu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowaniem w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze. Konkurs pn.”Policjant, który mi pomógł” objęty jest, od pierwszej edycji, honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do konkursu „Policjant, który mi pomógł” odbywa się z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych ( www.policjant.niebieskalinia.pl), które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ( Warszawa ul. Korotyńskiego 13). Kandydatów do VII edycji, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje do 31 maja 2014r. Laureatów Konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci poprzednich edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu od wielu lat aktywnie angażują się w problematykę pomocy ofiarom przemocy domowej, m.in. poprzez realizację procedury „Niebieska Karta”.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments