Pół miliona na promocję Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – konferencja w Jednorożcu

23 maja w sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu odbyła zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, Liceum Ogólnokształcące oraz Urząd Gminy w Jednorożcu konferencja pn.:„Możliwości rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020”. Podczas konferencji oficjalnie podpisano z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz kierownictwem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie  projektu starostwa powiatowego w Przasnyszu pn. „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy  Gospodarczej”. Projekt wartości ponad pół miliona złotych ma zabezpieczone 85% środków z funduszy unijnych. 15% udziału własnego zapewnia Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu.

 

W konferencji obok gospodarzy ze starostą Zenonem Szczepankowskim i wójtem gminy Jednorożec Michałem Lorencem, który powitał wszystkich uczestników udział wzięło około 200 osób, m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, zastępca dyrektora ds. RPOWM  w MJWPU Grzegorz Świętorecki, Anna Gręda – starszy inspektor w Wydziale Wdrażania Priorytetu I i II RPO WM  w MJWPU, radna wojewódzka Wiesława Krawczyk, wójtowie gmin, Zarząd Powiatu Przasnyskiego i pracownicy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, radni Rady Powiatu Przasnyskiego, radni gminy Jednorożec, mieszkańcy, samorządowcy, nauczyciele, działacze różnych organizacji społecznych i stowarzyszeń, sołtysi, rolnicy, przedsiębiorcy, młodzież i wszyscy, których zainteresowała tematyka konferencji, jak również przedstawiciele lokalnych mediów.

Do udziału w konferencji w sposób szczególny zaproszono przedsiębiorców oraz rolników, jak również osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą lub uzyskać informacje dotyczące możliwości dofinansowania rozwoju już istniejących przedsięwzięć ze środków krajowych i unijnych.

Pół miliona na promocję Przasnyskiej Strefy Gospodarczej

Pierwszym elementem spotkania było oficjalne podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz zastępcę dyrektora ds. RPOWM  w MJWPU Grzegorza Świętoreckiego ze starostą przasnyskim Zenonem Szczepankowskim, wicestarostą Tomaszem Osowskim oraz skarbnikiem powiatu Anna Tworkowską umowy na realizację projektu pod nazwą „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy  Gospodarczej”, który  jest realizowany w ramach Indykatywnego Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza. Głównym celem projektu jest wypromowanie terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w pozametropolitarnym obszarze północnego Mazowsza, jako miejsca przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii.

Całkowita wartość projektu to:                 515 000,00 PLN
Poziom dofinansowania wynosi:                        437 750,00 PLN (85%)
a wysokość wkładu własnego powiatu:   77 250,00 PLN

 

W ramach Projektu, przewiduje się w szczególności:

– reklamę telewizyjną i radiową,

– organizację konferencji promujących walory inwestycyjne kompleksów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej wśród inwestorów krajowych i zagranicznych
– wykonanie i wdrożenie strony internetowej promującej Przasnyską Strefę Gospodarczą w otoczeniu krajowym i międzynarodowym.
– koszty promocji projektu integralnie związane z jego realizacją.

Marszałek oraz goście przywieźli pieniądze i konkrety

Oprócz umowy na kolejne przedsięwzięcie powiatu goście przywieźli dla uczestników konferencji wiele konkretnych informacji. W panelu dyskusyjnym głos zabrali: marszałek Adam Struzik, który w formie multimedialnej zaprezentował założenia nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, zastępca dyrektora ds. RPOWM  w MJWPU Grzegorz Świętorecki, który podsumował dotychczasową, bardzo owocną współpracę z powiatem przasnyskim w zakresie efektywnego pozyskiwania i prawidłowego rozliczania unijnych dotacji na różnorodne inwestycje, czy Wiesława Krawczyk – radna sejmiku województwa mazowieckiego.

Film promujący powiat przasnyski

Następnie uczestnicy obejrzeli nowy film promującego powiat przasnyski. Przedstawia on strategiczne kierunki rozwoju powiatu na tle jego historycznych i kulturowych walorów.

Dyskusja była ciekawa i różnorodna

Po projekcji odbył się ciekawy panel dyskusyjny, podczas którego mieszkańcy gminy Jednorożec zadawali pytania i uzyskiwali konkretne wyjaśnienia na poruszane zagadnienia.

Konferencję podsumował starosta przasnyski Zenon Szczepankowski, który podziękował przybyłym gościom za wymierne wspieranie powiatu przasnyskiego i jego poszczególnych miast i gmin oraz uczestnikom, podkreślając istotę przekazanych przedsiębiorcom, rolnikom i wszystkim zainteresowanym informacji z tzw. „pierwszej ręki”.

Występ wokalny i wspólne zdjęcie

Na koniec zebrani wysłuchali wokalnego występu uczennic LO w Jednorożcu: Weroniki Grabowskiej oraz Izabeli Małkowskiej, a młodzież i pozostali uczestnicy zrobili wspólne zdjęcie z marszałkiem Adamem Struzikiem, gośćmi zaproszonymi oraz władzami powiatu przasnyskiego oraz gminy Jednorożec.


Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments