Podsumowanie projektu edukacyjnego w gminie Przasnysz

Z ostatnim dniem czerwca skończyła się kolejna edycja projektu finansowanego ze środków unijnych – „Indywidualizacja w Gminie Przasnysz” przeznaczonego dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych z całej gminy. Przyszedł więc czas na krótkie podsumowanie dodatkowych zajęć prowadzonych w szkołach od jesieni 2013 roku.

Od października ubiegłego roku we wspomnianym projekcie brało udział 5 szkół podstawowych z gminy Przasnysz. W zajęciach uczestniczyło łącznie 135 uczniów z klas I-III. Przeprowadzono dla nich w sumie 690 godzin zajęć dodatkowych w 23 grupach.

W ramach projektu uczniowie mogli bezpłatnie skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej – z zajęć wyrównujących rozmaite dysfunkcje, jak również lekcji mających rozwijać uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Z jednej strony prowadzone były m.in. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy oraz zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu czy z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Z drugiej strony rozwijano zainteresowania uczniowskie w rozmaitych kołach przedmiotowych.

Dodatkowo dzięki projektowi udało się wyposażyć sale lekcyjne w stoliki, krzesła, tablice multimedialne oraz pomoce dydaktyczne za łączną kwotę ponad 92 tys. złotych. To z kolei pozwoliło odciążyć budżet gminny w tym zakresie.

Projekt „Indywidualizacja w Gminie Przasnysz” był finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i trwał od 1 października 2013 do 30 czerwca 2014 roku. Koordynacją projektu zajmowali się pracownicy Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu.guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments