Podsumowanie policyjnych działań pod kryptonimem „SMOG” w Przasnyszu.

Wczoraj przasnyscy policjanci prowadzili działania „SMOG”, w trakcie których kontrolowali przede wszystkim stan techniczny pojazdów, zwracali szczególną uwagę na prawidłowe działanie układów wydechowych w kontrolowanych pojazdach, co ma duży wpływ na zwiększoną emisję spalin oraz nadmierne zadymienie powietrza.

Policjanci ogółem skontrolowali blisko 20 pojazdów w których nie ujawnili żadnych nieprawidłowości. Mimo to takie akcję będą się powtarzać by w ten sposób dotrzeć do jak największej liczby kierujących z informacją o tym, jak ważne jest utrzymywanie dobrego stanu technicznego ich pojazdów, aby chronić środowisko.

Przypominamy obowiązujące przepisy:

Art. 66. ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).

Art. 132. ust. 1. pkt 1c ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant może również ukarać kierującego mandatem karnym i nie może zezwolić na dalsze używanie pojazdu.


Źródło KPP Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments