PODSUMOWANIE PIERWSZYCH MIESIĘCY PROJEKTU WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE

Osiem miesięcy realizacji projektu już za nami. W tym czasie w Powiecie Przasnyskim przeprowadziliśmy 15 pikników medycznych, odwiedziło nas blisko 4500 osób, wydaliśmy 9000 bezpłatnych karnetów na basen, ponad 1300 osób skorzystało z badań profilaktycznych, a miesięcznie z ćwiczeń usprawniających korzysta blisko 400 osób. Czy można mówić o sukcesie?

Przez ten krótki, ale jakże intensywny czas Starostwo Powiatowe w Przasnyszu realizowało badania w kierunku chorób układu krążenia w ramach projektu pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego w ramach Programu PL13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Choroby układu krążenia stanowią w chwili obecnej największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludności w Polsce. Do chorób układu krążenia stanowiących najpoważniejsze zagrożenie z punktu widzenia epidemiologii zaliczamy: chorobę niedokrwienna serca z najpoważniejszymi jej postaciami zawałem serca i nagłym zgonem sercowym oraz nadciśnienie tętnicze ze wszystkimi jego powikłaniami. Ocenia się, że choroby układu krążenia są odpowiedzialne za około 50% wszystkich zgonów w Polsce. Jest to liczba przerażająca i co najgorsze prowadzone obserwacje dowodzą, że w dalszym ciągu ulega ona wzrostowi.

Nasuwa się zatem pytanie: Czy i jak ograniczać rozpowszechnienie tych chorób? Odpowiedź może być tylko jedna. Niekorzystne trendy wzrostu zachorowalności na choroby układu krążenia musza być zahamowane i w miarę szybko należy dążyć do spadku liczby zachorowań. Jedną z możliwości odwrócenia tych niekorzystnych trendów jest promowanie wiedzy o istocie chorób układu krążenia i możliwościach wynikających z rozpowszechniania w społeczeństwie postaw prozdrowotnych czyli profilaktyki. Stąd cała idea projektu: badania profilaktyczne, ćwiczenia fizyczne, pikniki medyczne z warsztatami edukacyjnymi dla osób w każdym wieku.

Podstawowym celem naszego projektu jest podniesienie świadomości społecznej na temat czynników chorób układu krążenia i postaw prozdrowotnych dla serca i układu krwionośnego oraz zwiększenie odsetka osób korzystających z opieki kardiologicznej w powiecie przasnyskim.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu przasnyskiego z następujących grup:
– aktywni i bierni palacze
– osoby, u których w najbliższej rodzinie występowały choroby układu krążenia
– osoby po 45-tym roku życia, jako grupa najbardziej podatna na działanie czynników występowania chorób układu krążenia

W ramach projektu wyodrębniono trzy główne działania.

1)    Badania przesiewowe w kierunku chorób układu krążenia

Podczas 15 zrealizowanych pikników medycznych, zespół SPZZOZ w Przasnyszu wykonał u 1364 osób z grupy docelowej: pomiary ciśnienia tętniczego krwi, badania poziomu cukru we krwi, badania poziomu cholesterolu całkowitego oraz trójglicerydów z krwi oraz pomiary masy ciała i wzrostu, a także wskaźnika BMI. Każdy z badanych pacjentów był również objęty konsultacją lekarską, w ramach której otrzymał zalecenia co do dalszego postępowania.

Osoby, których wyniki badań wskazywały na konieczność zrealizowania dalszych badań i konsultacji, otrzymały skierowania projektowe (poza systemem NFZ) na jedno/kilka z poniższych badań specjalistycznych:

– badanie spirometryczne

– badanie RTG klatki piersiowej

– badanie echokardiograficzne

– badanie EKG

– badanie metodą Holtera

W ramach realizowanego projektu został także zakupiony sprzęt medyczny, który pełni zasadniczą rolę w profilaktyce chorób układu krążenia. Zakwalifikowane do programu osoby z grupy ryzyka w zależności od indywidualnych potrzeb otrzymały bezpłatnie ciśnieniomierze, urządzenia 3 w 1 do samodzielnego pomiaru cholesterolu, trójglicerydów i cukru, jak również zestawy do badmintona oraz kijki do Nordic Walkingu.

W ten sposób rozdaliśmy 759 ciśnieniomierzy, 115 urządzeń 3 w 1, 324 zestawów kijków Nordic Walking i krokomierzy oraz 110 zestawów do badmintona.

2)    Promocja zdrowych postaw w zakresie układu krążenia

W ramach promocji zdrowych postaw w zakresie układu krążenia przeprowadzono 15 pikników medycznych w powiecie przasnyskim (4 pikniki w Przasnyszu, 1 w gminie Przasnysz i po 2 pikniki w gminach: Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała), a podczas nich 15 serii warsztatów edukacyjnych.

Połączono je z badaniami przesiewowymi, gdyż są najbardziej efektywnym narzędziem edukacji zdrowotnej.  W warsztatach uczestniczyły zarówno osoby z grupy docelowej, jak również ich najbliżsi. Warsztaty obejmowały m. in. tematy: palenie tytoniu, aktywność fizyczna jako czynnik zdrowego układu krążenia, dieta smaczna i dobra dla serca, objawy chorób układu krążenia, badania układu krążenia – jak pokonać strach przed ich wykonaniem, na czym polegają, jak przebiegają, wpływ alkoholu na układ krążenia: dobre i złe praktyki. W ramach warsztatów edukacyjnych  każdy chętny miał możliwość skorzystania z porad dietetyków. Z możliwości tej skorzystało 325 osób.

Na rzecz zdrowego układu krążenia zaplanowano również promowanie pozytywnych działań w postaci grupowych ćwiczeń usprawniających dla uczestników. Od początku projektu ćwiczyło z nami 130 osób.

Każdy piknik medyczny obfitował także w świeże warzywa i owoce, które są doskonałym źródłem witamin, manganu, polifenoli czy antocyjanów. Polifenole są antyoksydantami, które chronią organizm przed wolnymi rodnikami i działają dobroczynnie na układ krążenia.

3)    Promocja zdrowego stylu życia- prewencja chorób układu krążenia

Jednym z głównych czynników zwiększających ryzyko występowania chorób układu krążenia jest brak aktywności fizycznej. Wychodząc naprzeciw tym problemom, włączono w zakres projektu działanie polegające na promowaniu aktywności fizycznej poprzez udział mieszkańców powiatu w aktywnych formach spędzania wolnego czasu.

W ramach projektu mieszkańcy powiatu przasnyskiego mogą:

– korzystać z bezpłatnych zajęć na basenie (w tym ze specjalnych zajęć gimnastycznych- aqua aerobiku)

– uczestniczyć w grupowych ćwiczeniach usprawniających

Od lipca do końca wrzenia z zajęć aqua aerobik skorzystało 808 osób, a z ćwiczeń usprawniających 814 osób.

Podczas pikników medycznych rozdaliśmy 9000 tysięcy karnetów na basen w Chorzelach. Każdy taki karnet uprawnia do 15 wejść (za każdym razem na maksymalnie 2 godziny). Każdorazowo, przy wejściu na basen, każdy uczestnik otrzymuje również bezpłatny prowiant w formie zdrowej żywności, który pozwala zaspokoić późniejszy głód, który powstanie na skutek wysiłku fizycznego wykonanego na basenie. Dodatkowo, pierwsze 4 500 osób z grupy docelowej, otrzymuje koszulkę identyfikującą ją z prowadzeniem aktywnego stylu życia.  

Angażowanie partnerów!

Zaprosiliśmy do współpracy instytucje oraz mniejsze organizacje zaangażowane w sprawy lokalne dla których Projekt będzie nowym doświadczeniem i okazją do zmiany stylu życia, jak również inspirującym i prestiżowym wyzwaniem,  tj. Urzędy Gmin powiatu przasnyskiego, Urząd Miasta i Gminy Chorzele, Urząd Miasta Przasnysz, Powiatową Stacje Sanitarno- Epidemiologiczną, Powiatowe jednostki oświatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, Podmioty lecznicze na terenie powiatu przasnyskiego, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Przasnyszu, Związek Emerytów i Rencistów, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, Komendę Powiatową Policji, lokalne zakłady pracy, Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych.

Projekt w mediach

Dopasowaliśmy działania informacyjno-promocyjne do zachowań i zwyczajów mieszkańców powiatu przasnyskiego ze zdefiniowanych grup docelowych. Do tego celu wykorzystano takie źródła informacji jak ogłoszenia parafialne, informacje ze strony sołtysa i gminy, informacje w instytucjach miejskich/gminnych właściwe dla obszarów wiejskich i miejskich. O spotkaniach i prowadzonych działaniach informowały plakaty, portale społecznościowe, prasa, radio, telewizja oraz w sposób bezpośredni pracownicy Projektu. Strategia promocji była na bieżąco modyfikowana, tak aby informacja o projekcie oraz Norweskim Mechanizmie Finansowania trafiała do jak największej liczby mieszkańców powiatu. Te działania zagwarantowały udział osób z grup docelowych w wydarzeniach projektowych na wysokim poziomie.

Kontakt ponad wszystko!

Nadzór nad działaniami z zakresu informacji i promocji prowadzi Pani Joanna Siedlecka- spec. ds. promocji. Przez cały okres trwania projektu prowadziła ona rozmowy z mieszkańcami powiatu przasnyskiego, przedstawicielami mediów, a także osobami zakwalifikowanymi już do programu, na temat sposobów promocji.

– Teraz już wiemy, że najważniejsze dla Projektu było zbudowanie między ludźmi sieci wzajemnej informacji i promocji projektu. Dzięki życzliwym relacjom i przekonaniu, że wszyscy pracujemy dla wspólnej sprawy- naszego zdrowia, udało się osiągnąć wysoką efektywność prowadzonych działań- mówi Joanna Siedlecka.

Udział w programie oraz wszystkie badania i konsultacje lekarskie są bezpłatne.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu:  www.profilaktyka-przasnysz.pl

Projekt dofinansowany jest przez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009- 2014 oraz budżet państwa.

Nasz Projekt w liczbach:

To już 8 miesięcy pracy

15 pikników medycznych

powiat przasnyski: 6 gmin: Przasnysz, Chorzele, Jednorożec, Czernice Borowe, Krasne, Krzynowłoga Mała, 

Ponad 4500 uczestników, mieszkańców powiatu przasnyskiego

9000 tysięcy rozdanych karnetów na basen

Ponad 1300 osób przebadanych

Około 7 tysięcy osób dowiedziało się o projekcie przez media lokalne i społecznościowe oraz stacje radiowe i telewizyjne


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments