Podsumowanie pierwszego miesiąca burmistrza Łukasza Chrostowskiego.

Poniżej publikujemy sprawozdanie z pierwszego miesiąca z działalności burmistrza Przasnysza Łukasza Chrostowskiego.

-Przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Przasnysz. Jak wskazywałem podczas mojej kampanii, moim pracodawcą są mieszkańcy Przasnysza, wobec czego przedkładam podjęte przeze mnie działania w okresie pierwszych moich 30 dni służby. Zapowiedziałem ciężką pracę i tak też czynię. Terminarz mam już rozpisany na minuty, ale mimo zabójczego tempa – daję radę!

1/ Zgodnie z zapowiedziami z mojej kampanii wyborczej, uruchomiłem działania zmierzające do powołania sekcji e-sport, działającej docelowo przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zorganizowałem spotkanie organizacyjne  , na które przybyło ok. 40 osób. Przeprowadziłem liczne rozmowy z kluczowymi partnerami i graczami w Polsce, sekcja zostanie uruchomiona w 2019 r.

2/ Podpisałem umowę na dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. ,,Odnowa drzewostanu w Parku Miejskim przy ul. Wojskowej w Przasnyszu w 2018 r.”. Na ten cel Miasto uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacja wynosi 86.555,00 zł, co stanowi do 80 % kosztu kwalifikowanego zadania.

3/ Realizuję budżet partycypacyjny z 2018 r. Sfinalizowano dwa projekty w tym plac do kalisteniki oraz co bardzo ważne, oświetlenie przy ul. Ostrołęckiej i przy ul. Orlika.

4/ W dniu 17 grudnia b.r. spotkałem się z Prezesem Lokalnej Grupy Działania Północnego Mazowsza w celu zapoznania się z funkcjonowaniem stowarzyszenia oraz rozeznania w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Miasto Przasnysz zadeklarowało, że będzie aplikować o środki zewnętrzne z programów LGD.

5/ Odbyłem spotkanie i prowadziłem rozmowy o ponownym przystąpieniu Miasta Przasnysz do Królewieckiego Obszaru Funkcjonalnego Porozumienie Przasnyskie. W mojej ocenie rzeczone porozumienie ma potencjał i zwiększa szanse na realne pozyskiwanie środków zewnętrznych, o które zamierzam aplikować.

6/ Miasto i Gmina Przasnysz we współpracy z Project Hub Sp.o.o. w okresie od 01.08.2017r. do 28.02.2019 r. realizują projekt „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz. Projekt skierowany jest do ponad 1000 uczniów i ponad 100 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr.2 im.  H. Sienkiewicza w Przasnyszu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu (Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich ) oraz Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego z oddziałami Publicznego Gimnazjum  w Nowej Krępie.

7/ Miasto Przasnysz ponownie złożyło wniosek do MJWPU na dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla szkół podstawowych Miasta Przasnysz. Czekamy na wyniki konkursu.

8/ Nawiązałem współpracę z Fundacją jednej z dużych korporacji, która działa na światowym rynku. Jestem umówiony na wizytę w Fundacji tuż na początku przyszłego roku.

9/ Jestem w trakcie rozeznania ofertowego w celu zamówienia audytu zewnętrznego tzw. bilans otwarcia w zakresie objęcia funkcji przez nowego burmistrza. Audyt ma dotyczyć kontroli sfery prawnej, finansowej, zamówień publicznych, gospodarności, rozporządzalności majątkiem publicznym w kontekście poprzedniej kadencji. Audyt będzie przeprowadzony na początku przyszłego roku.

10/ Wprowadziłem zasadę cyklicznych narad naczelników i kierowników wydziałów, gdzie w ramach wspólnej grupy roboczej prowadzone są rozmowy i analizy bieżących problemów Miasta.

11/ W ramach funkcjonowania Urzędu Miasta powołałem specjalistyczne międzywydziałowe zespoły robocze, których celem jest rozwiązywanie bieżących problemów Miasta, w tym problemy związane z oświetleniem, a także gospodarką odpadami komunalnymi.

12/ Zleciłem merytorycznym wydziałom przygotowanie analizy technicznej i finansowej związanej z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe. Jedną z możliwych form wsparcia jest preferencyjna pożyczka z WFOŚ, która przewiduje możliwość umorzenia częściowego zobowiązania.

13/ Odbyłem wizytę roboczą w Nakle nad Notecią, w celu zapoznania się z rozwiązaniami tam zastosowanymi dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi. Wizyta ma na celu powstrzymanie podwyżek związanych z podnoszoną opłatą środowiskową, a także podwyżką cen w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W porozumieniu z Prezydentem Ciechanowa umówiłem także wizytę roboczą w Ciechanowie w przedmiocie ww. zagadnienia.

14/ Do czasu powołania Wydziału Eksperckiego do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych, zleciłem wydziałom bieżące monitorowanie możliwych programów do pozyskiwania środków zewnętrznych (miejskich i twardych), wraz z raportowaniem.

15/ Odbyłem bardzo ważne spotkanie z przasnyskimi Seniorami. Podczas spotkania ustalono sfery współpracy prawnej, finansowej i faktycznej. Spotkanie odbyło się w obecności prawnika Urzędu Miasta, Dyrektor MOPS, a także Naczelnika Wydziału Promocji. Rozmawiano o możliwości pozyskiwania środków wsparcia finansowego, a także form organizacji prawnej Seniorów.

16/ Realizuję zadanie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Przasnysza. Rozmawiałem w tej sprawie z Komendantem Policji Panem Tomaszem Łysiakiem. Ustaliliśmy szereg działań na 2019 r. Zwiększymy dwukrotnie środki na piesze patrole, wspólnie ustalimy nowe miejsca monitoringu (przeznaczymy na ten cel 50 tys. złotych), utworzymy Centrum Monitoringu Miasta przy Urzędzie Miasta, wprowadzimy alerty SMS dla Seniorów.

17/ Zleciłem Urzędowi Stanu Cywilnego na bieżąco informować w formie graficznej o ciekawostkach związanych z informacjami przetwarzanymi przez USC.

18/ Odbyłem spotkanie ze społecznikami zajmującymi się opieką nad bezpańskimi zwierzętami. Wypracowaliśmy wspólnie działania mające na celu rozwiązanie problemów z tym związanych. Istotna jest intensyfikacja informacji związanych z bezpieczeństwem w tym zakresie, a także działania profilaktyczne.

19/ Miasto wykonuje na bieżąco zadania własne w zakresie odśnieżania. Osoby odpowiedzialne za tę sferę działań samorządu na bieżąco reagują na informacje o awariach czy nie odśnieżonych partiach ulic. Będę wprowadzał platformę awarii, gdzie będzie można zgłaszać informacje z tym związane, w celu usprawnienia.

20/ Podjąłem działania mające na celu wprowadzenie systemu informowania SMS mieszkańców o bieżących sprawach Przasnysza.

21/ Zleciłem nadzór nad pracami adaptacyjnymi w Urzędzie Miasta na potrzeby związane z przeprowadzką MOPS do pomieszczeń po Bibliotece Miejskiej.

22/ Przeprowadzam indywidualne rozmowy z pracownikami Urzędu Miasta i jednostek podległych. Wizytowałem MOPS, MDK, Bibliotekę Miejską i Muzeum Historyczne.

23/ Wydałem dyspozycję w zakresie intensyfikacji działań promocyjnych jednostek podległych. Zaproszenia, relacje mają się odbywać za pośrednictwem przekazu video.

24/ Zleciłem pracownikom merytorycznym UM analizę finansową i prawną wprowadzenia do dwóch szkół podstawowych szafek dla dzieci.

25/ Od 1 stycznia „startuje” kolejny Żłobek Miejski z siedzibą na ul. Lipowej w budynku Przedszkola Miejskiego. Jest już zamontowana winda. Nadal mamy wolne miejsca. Zapraszamy do aplikowania.

26/ Zatrudniłem radcę prawnego w Urzędzie Miasta w celu zwiększenia wsparcia prawnego. Nie zatrudniłem zastępcy burmistrza. Większych zmian kadrowych w UM nie przewiduję. Cały czas szukam oszczędności w tym zakresie.

27/ Trwają przygotowania do wprowadzenia szeregu nowych rozwiązań, które usprawnią obsługę Interesanta w Urzędzie Miasta m.in. płatności kartą i telefonem komórkowym.

28/ Miasto Przasnysz będzie chciało utworzyć strzelnicę w naszym mieście z programu „Strzelnice w powiecie”. Wystosowałem już list w tej sprawie do MON. Dodatkowo zwrócono się o organizację szkolenia dla kobiet z samoobrony.

29/ Jestem po rozmowach z Dyrekcją ZPZOZZ w Przasnyszu. Ustaliliśmy wzajemną chęć współpracy na wspólnych i ustawowych polach działań.

30/ Odbyłem dziesiątki spotkań z Mieszkańcami, których sukcesy i zaangażowanie nie może zostać niezauważone przez Miasto Przasnysz. Wydział Rozwoju i Promocji miasta monitoruje na bieżąco co dzieje się w naszym mieście i zaprasza takie osoby do Urzędu Miasta.

31/ Jestem po wstępnych rozmowach z trenerami, którzy być może zdecydują się założyć sekcję sportów walki w naszym mieście.

32/ Reprezentowałem Miasto na ponad 20 spotkaniach wigilijnych przeróżnych instytucji i środowisk. Przede mną kolejne, aż do Świąt.

33/ Miasto Przasnysz zaprasza na Wigilię Miejską w piątek o godz.16:00. O godz.18:00 tego samego dnia zapraszam do sali konferencyjnej Urzędu Miasta na Wigilię dla studentów, osób migrujących i takich, które na co dzień nie mieszkają w Przasnyszu.

34/ Byłem na próbie Chóru Męskiego w Przasnyszu i ustaliłem nowe zasady współpracy. Więcej występów i więcej innowacji – to tylko niektóre z uzgodnień.

35/ Rynek Miejski został ozdobiony choinką, a także nową iluminacją świąteczną. Nowością jest projektor, który wyświetla na budynku Muzeum symbole zimowe.

36/ Ustaliliśmy działania odnośnie finału WOŚP w Przasnyszu, a także uczestniczyłem w MotoMikołajach przygotowanych przez AMK Rzemieślnik.

37/ Wspólnie ze Starostą przasnyskim Krzysztofem Bieńkowskim ustaliliśmy szereg działań na rzecz naszych mieszkańców, w tym rozmowy dotyczące zawarcia ugody w przedmiocie zniesienia współwłasności hali sportowej przy ul. Sadowej, współpraca przy inwestycjach powiatowo-miejskich, a także poruszyłem problem niszczejącego budynku przy ul. Świerczewo. Zgodnie z zapowiedzią Miasto i Powiat zacieśniają współpracę.

38/ Prowadzimy rozmowy ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu na temat powołania Miejsko-Powiatowego Domu Kultury z prężnie działającym kinem.

39/ Wspólnie z ks. A. Maciejewskim rozmawialiśmy o zorganizowaniu Dni Patrona Miasta – św. Stanisława Kostki w całym mieście Przasnysz w nowej formule. Takie spotkanie odbędę wkrótce także z Proboszczami pozostałych parafii.

40/ Podpisałem umowę na realizację inwestycji drogowych dla kilku przasnyskich ulic.

41/ Wydział Rozwoju i Promocji miasta otrzymał szereg nowych zadań. Pracujemy nad terminarzem na cały 2019 r. w którym pojawi się wiele nowych eventów i imprez miejskich m.in Targi Ślubne, Targi Zdrowia, Urody i Sportu z okazji Dnia Kobiet, Festiwal FoodTrucków i wiele, wiele innych.

42/ Wprowadziliśmy konkursy dla naszych mieszkańców na fan page „Przasnysz”

43/ Od stycznia chcemy doprowadzić do dyżurów w Urzędzie Miasta pracownika firmy PSG, aby ułatwić naszym mieszkańcom kontakt w sprawie gazyfikacji miasta.

44/ Uczestniczyłem w obchodach 100-lecia urodzin mieszkanki Przasnysza pani Czesławy Marchewki.

45/ Odbyłem spotkania z większością wójtów z powiatu przasnyskiego. W każdej z rozmów zadeklarowałem współpracę. Z wójtem gminy Jednorożec wspólnie zorganizujemy dwa koncerty charytatywne dla Łukasza Rumińskiego.

46/ Uczestniczyłem w I sesji Młodzieżowej Rady Miasta, a także w ich pierwszym spotkaniu. Wspólnie ustalamy szereg inicjatyw na przyszły rok.

47/ Uczestniczyłem w dwóch turniejach piłki nożnej o Puchar Burmistrza Przasnysza, a także spotkałem się z kapitanami i wypracowałem kilka nowych rozwiązań dla turniejów na 2019 r.

48/ Miasto Przasnysz podpisało umowę dotacji na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Przasnysz”. Wartość otrzymanej dotacji – do 17 134 zł.

49/ Wziąłem udział w odsłonięciu pomnika pamięci i chwały „Żołnierzy Niepodległości” w Przasnyszu.

50/ Odbyłem ponad 100 spotkań indywidualnych w bieżących sprawach naszych mieszkańców.

51/ Na bieżąco monitoruję możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych.

52/ Odbyłem spotkanie robocze w sprawie organizacji Dni Przasnysza.

53/ Odbyłem spotkanie robocze z przedstawicielem spółki Veolia w sprawie zamierzeń inwestycyjnych.

54/ Odbyłem kilka spotkań z inwestorami zainteresowanymi podjęciem działań inwestycyjnych na terenie Miasta.

Oprócz powyższych działań realizowane są na bieżąco zadania własne Miasta wynikające z przepisów prawa, w tym liczne postępowania administracyjne, sprawy oświatowe, sprawy związane z gospodarką komunalną.

Robię wszystko, aby godnie sprawować urząd Burmistrza Miasta Przasnysz.

Łukasz Chrostowski


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments