Podsumowanie Letniej Szkoły Biologów w przasnyskim KEN-ie.

Takiego stężenia biologów na metr kwadratowy dawno w przasnyskim liceum nie było. W poniedziałek, 26 listopada, w auli LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu spotkali się przedstawiciele Wydziału Biologii i Biochemii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, a przede wszystkim – uczniowie z klas o profilu biologiczno-chemicznym.

A wszystko to ze względu na oficjalne podsumowane Letniej Szkoły Biologii – kilkudniowego wyjazdu naukowego naszych licealistów na UWM, podczas którego uczniowie mieli okazję poczuć smak pracy naukowca. Wyjazd odbywał się co prawda na początku września, dopiero teraz jednak mieliśmy okazję podsumować jego efekty.

Uczniowie klasy III mogli pochwalić się wykonanymi badaniami, a przy okazji tym, czego zdążyli nauczyć się z kadrą Wydziału Biologii i Biochemii UWM. Dlatego zebrani obejrzeli kilka prezentacji, które obrazowały wszechstronność realizowanych zajęć.

Bezpośrednio po prezentacji osiągnięć uczniów głos zabrali goście z Olsztyna: prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Aleksander Świątecki, prof. zw., prodziekan ds. kształcenia dr  Beata Dulisz oraz dr Grzegorz Fiedorowicz.

Przedstawiciele uczelni zdradzili, że noszą się z zamiarem rozszerzenia podobnych zajęć, ponieważ wrześniowa przygoda naukowa okazała się nader owocna – zarówno dla liceum, jak i dla samego uniwersytetu. Uczniowie mieli okazję pracować w nowoczesnych laboratoriach i pod okiem doświadczonej kadry naukowej rozwiązywać problemy badawcze, które zostały przed nimi postawione w czasie trwania warsztatów. Zdobyte umiejętności będą mogli wykorzystać na egzaminie maturalnym z biologii, podczas którego również muszą się zmierzyć z podobnymi zadaniami. Dla uniwersytetu praca z uczniami liceum jest również okazją do lepszego poznania środowiska szkolnego z którego rekrutują się przyszli studenci i zachęcenia uczniów KEN-a do studiowania na UWM. Na zakończenie spotkania dr Grzegorz Fiedorowicz przeprowadził wykład dla uczniów klas biologiczno-chemicznych na temat zdrowotnych właściwości grzybów wielkoowocnikowych.

Dyrektor szkoły zaprezentował również zaproszonym gościom nową klasopracownię biologiczną, która na początku bieżącego roku szkolnego, dzięki środkom pozyskanym ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, została całkowicie zmodernizowana.

Na poniedziałkowym spotkaniu obecna była także przedstawicielka Fundacji Pelikan, pani Małgorzata Gaczyńska. To ta instytucja finansowała wyjazd uczniów do Olsztyna na Letnią Szkołę Biologów. Pozwoliła na to umowa podpisana między Fundacją a samym liceum. Dlatego też na ręce pani Małgorzaty zostały złożone specjalne podziękowania dla całego Zarządu Fundacji za okazaną pomoc.

Źródło LO KEN Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments