Podsumowanie i plany starostwa przasnyskiego na 2018 rok

Rekordowy budżet powiatu na rok 2018 przyjęty jednogłośnie

Dzięki tej dobrej sytuacji finansowej starosta i zarząd powiatu mógł zaproponować Radzie Powiatu Przasnyskiego rekordowy budżet na 2018 r. o dochodach 185 544,604,87 zł i wydatkach inwestycyjnych 136 396 524,24 zł. Rada przyjęła go jednogłośnie.

Starosta zapowiedział wiele kolejnych potrzebnych inwestycji

Dzięki wykorzystaniu w pełni naszego potencjału finansowego będziemy w stanie przeprowadzić konserwacje, remonty, przebudowy i budowy mostów oraz ponad 200 km dróg, zakończyć uzbrojenie strefy gospodarczej w Chorzelach, kontynuować budowę Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych (lodowisko w Przasnyszu, zalewy z górkami zjazdowymi w Chorzelach i w Przasnyszu), zbudować Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu oraz Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju. Zbudujemy salę koncertową z kinem 3D dla naszej szkoły muzycznej w Przasnyszu. Wspomożemy też szpital powiatowy w zakupach wyposażenia i remontach, a także szkoły, internaty, dofinansujemy wiele organizacji pozarządowych w ich potrzebnej społecznie działalności – zapowiedział starosta Z. Szczepankowski.

Inwestycje starostwa ściągają inwestycje spółek

I dodał: – Dzięki naszym inwestycjom atrakcyjną ofertę będziemy mogli też kierować do potencjalnych inwestorów na strefach gospodarczych. Nasze plany są też motywacją dla spółek skarbu państwa, które chcąc sprostać zapotrzebowaniu inwestorów, prowadzą szerokim frontem wielomilionowe inwestycje w zakresie infrastruktury strategicznej.

Linia kolejowa będzie czynna

Na zapytanie firmy i nasze, PKP PLK w Warszawie potwierdziło pisemnie zamiar reaktywacji linii kolejowej nr 35 Ostrołęka –Chorzele na koniec 2020 roku.

Gazyfikacja na finiszu

PSG potwierdziła też zakończenie budowy głównego gazociągu Lekowo-Przasnysz-Chorzele do lipca 2018 r. W Chorzelach, gdzie gazociągi są już rozprowadzone w ulicach, Spółka już przystąpiła do podpisywania umów na dostawę gazu do firm i domów. Przyśpieszenie było możliwe dzięki ustawieniu tymczasowej stacji regazyfikacji w Brzeskach-Kołakach.

Starosta: Wiosną gazyfikacja Przasnysza

Wiosną maja ruszyć prace przy budowie gazociągów w mieście Przasnysz, tak aby w następnym sezonie grzewczym był już w stolicy powiatu dostępny gaz – informuje Z. Szczepankowski.

Gaz także w innych gminach

Porozumienia z PSG podpisują już pozostali wójtowie gmin powiatu przasnyskiego. Jeśli będzie zainteresowanie odbiorców, to w następnych latach gaz może popłynąć do wszystkich gmin powiatu przasnyskiego. To będzie dodatkowa wartość dodana, w rozwoju naszego powiatu, dzięki powstałym strefom gospodarczym – dodał szef powiatu.

Dostaniemy nowe linie energetyczne

PGE Dystrybucja kontynuuje przebudowę linii średniego napięcia z napowietrznych na kablowe. Obecnie pracami objęta jest gmina Jednorożec. W Chorzelach prace zostały już zakończone. W trakcie projektowania jest wymiana wszystkich linii napowietrznych na kablowe w mieście Przasnysz. To bardzo ważne i kosztowne inwestycje, będą one jednak diametralnie zmniejszać ryzyko wystąpienia awarii i przerw w dostawach prądu.

Największe inwestycje energetyczne na Mazowszu

Linie prowadzone są w większości w pasach dróg powiatowych. Musieliśmy zgodzić się na takie rozwiązanie, w przeciwnym razie kilkadziesiąt milionów złotych i największe inwestycje PGE na Mazowszu mogłyby trafić w inne miejsca, gdy tymczasem u nas stan sieci energetycznych GPZ-tów i pozostałych transformatorów wymagał kompleksowej przebudowy – mówi szef powiatu.

Wzór współpracy

Zaangażowane w inwestycje, na terenie naszego powiatu, spółki skarbu państwa są bardzo zadowolone z efektów współpracy ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu, wszędzie podkreślając, że ta współpraca zaowocowała przyśpieszeniem ich inwestycji o co najmniej kilkanaście lat. Innowacyjność współpracy przedstawiana jest jako wzór w całej Polsce.

Walka o wielki projekt doświadczalno-wdrożeniowy

Cały czas w grze o środki unijne pozostaje projekt poligonu doświadczalno-wdrożeniowego w powiecie przasnyskim zaprojektowanego przez Politechnikę Warszawską we współpracy z Uczelnią Lingwistyczno-Techniczną w Przasnyszu i PWSZ w Ciechanowie. Projekt został ostatecznie podzielony na etapy i zacznie się od części lotniskowej.

Dziękuję pracownikom, radnym i mieszkańcom

Wokół wszystkich tych projektów radni powiatowi i pracownicy zespolonej administracji powiatowej bardzo ciężko się napracowali. Dlatego kieruję do wszystkich słowa wielkich podziękowań. I miejsce w kraju to tylko statystyka, jej wartość waży tyle, ile korzyści odniosą mieszkańcy naszego powiatu, ale jej cena naznaczona jest metodycznym wysiłkiem całego, dobrze funkcjonującego zespołu radnych i pracowników.

Ten zespół wzmacnia życzliwość oraz logistyczna pomoc sąsiednich powiatów, samorządów gminnych, samorządu wojewódzkiego oraz instytucji rządowych, takich jak MUW, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju. Dziękujemy wszystkim przedstawicielom tych instytucji.

Życzę dobrych wyborów

Szanowni Państwo, rok 2018 będzie ostatnim rokiem kadencji samorządowej, dlatego życzę Państwu dobrych wyborów czynnych i biernych. Życzę zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, zawodowym i codziennej satysfakcji z dobrze wypełnionych zadań – zakończył starosta.

 

Starostwo powiatowe w Przasnyszu

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments