Pod Mławą znaleziono kilkadziesiąt beczek z odpadami chemicznymi.

Kilkadziesiąt beczek z nieznaną substancją stanowiącą odpad znaleźli Inspektorzy WIOŚ  na terenie hali magazynowej w podmławskim Lipowcu Kościelnym.

Odpady te są magazynowane w sposób, który może powodować zagrożenie dla środowiska, dlatego też WIOŚ skierował do Komendy Powiatowej Policji w Mławie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby, które dopuściły się tego procederu. Tego rodzaju nielegalne działania zagrożone są karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Ponadto, zgodnie z nowymi kompetencjami WIOŚ, takie postępowanie z odpadami jest również podstawą do wszczęcia wobec ich posiadacza podstępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej, która może sięgać nawet do miliona złotych.

Obecnie WIOŚ w Warszawie oraz Policja prowadzą dalsze działania mające na celu pełne wyjaśnienie sprawy oraz ustalenie składu chemicznego magazynowanych odpadów. Wstępne badania wykonane przez Straż Pożarną potwierdziły, że substancje te nie są wybuchowe i nie stanowią bezpośredniego zagrożenia samozapłonem.

Ujawnione miejsce zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy Policji z Mławy.

Źródło wios.pl
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments