Piotr Boczkowski na spotkaniu w sprawie funduszy

20 lutego 2013 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja „Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014- 2020” , która podsumowała Szkołę Partycypacji Społecznej. Na spotkaniu głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, absolwenci szkoły oraz członkowie grupy 12 postulatów. W spotkaniu uczestniczył Piotr Boczkowski, który reprezentował Sekcję Akademicką Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego i Stowarzyszenie Młodzi w Regionie.

„To będzie ostatni taki budżet związany z polityką spójności, nie wystarczy jednak na wszystkie problemy, które są w Polsce. Trzeba zdobyte fundusze wpuszczać w te obszary, do których mogą wejść później środki polskie, generując rozwój” – powiedziała Renata Calak z-ca. Dyr. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Zaznaczyła, że należy ograniczyć eksperymenty, skoncentrować na tym, co przynosi efekty. Ponadto dodała, że istnieje wymóg zapewnienia większej koordynacja systemu wdrażania funduszy ze względu na pilnowanie wskaźników – głównie wymogów ring-fincingu( narzucony przez Komisję minimalny poziom alokacji na dany cel tematyczny).

Przedstawiła kilka nowych priorytetów, które dotyczą nowych obszarów, które kuleją w całej UE:

„żywność dla ubogich” nowa inicjatywa

zatrudnienie młodzieży

instrument „Łącząc Europę”

Ważnym komunikatem ze strony Dyrektor Renaty Calak była informacja o uchwalę jaką podjął Międzyresortowy zespół ds. programowania i wdrażania funduszy europejskich, która nakazuję wszystkim władzom odpowiedzialnym za przygotowanie programów operacyjnych na poziomie centralnym i regionalnym utworzenie grup roboczych odpowiedzialnych za te programy w których w skład muszą zasiadać również partnerzy społeczno-gospodarczy. Następnie głos zabrali przedstawiciele grupy roboczej 12 postulatów, wygłosili sprawozdania ze stanu prac zarówno w konsultacjach z administracją jak i wypracowanych postulatów.

Spotkanie zakończyła dyskusja oraz informacja OFOP o możliwości włączenia się w pracę Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014- 2020 wraz z zaproszeniem na kolejne spotkanie, które odbędzie się jesienią tego roku. – mówi Piotr Boczkowski


MwR


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...