Partnerstwo i współpraca międzynarodowa Uczelni Lingwistyczno – Technicznej z Uniwersytetami Krajów Unii Europejskiej i Centralnej Azji.

Na zaproszenie Żetysuskiego Państwowego Uniwersytetu im. I. Żansugurowa w Tałdykorganie, Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu dr Elżbieta Sternal uczestniczyła w Forum Rektorów Uniwersytetów Krajów Unii Europejskiej i Centralnej Azji „Uniwersytet przyszłości: cyfryzacja i tradycje akademickie”.

Wyżej wymieniony Uniwersytet współpracuje z 60 wiodącymi uniwersytetami i naukowymi instytutami badań z 25 krajów świata. Uniwersytet jest aktywnym uczestnikiem międzynarodowych programów, takich jak: DAAD, IAESTE, Erasmus+ czy Mevlana. Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna zawarła z Żetysuskim Państwowym Uniwersytetem im. I. Żansugurowa w Tałdykorganie porozumienie o współpracy naukowo-badawczej i kształceniu studentów.

Na Uniwersytecie co roku odbywają się międzynarodowe i krajowe konferencje naukowo – badawcze, na których prezentowane są rezultaty działalności badawczej wykładowców  i studentów z krajów Unii Europejskiej oraz Centralnej Azji.

W spotkaniach uczestniczą także przedsiębiorcy związani z biznesem, na których wspierają studentów w realizacji projektów start-up wybranych na podstawie konkursu.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments