Pamiętaj! Uchwała antysmogowa obowiązuje już od 1 lipca!

Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Oprócz wymagań dotyczących użytkowanych i nowych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, uchwała Sejmiku wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:
– mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
– węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
– węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
– paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Należy pamiętać, by przy zakupie paliwa domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.

Osoba naruszająca przepisy może być ukarana mandatem 500 zł lub grzywną do 5000 zł, a udaremnienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.


Źródło UM Przasnysz

Skomentuj artykuł

avatar