Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej oraz w obszarze działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w roku 2013 w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej oraz w obszarze działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

ogłoszenie konkursowe

wzory oferty, umowy, sprawozdania

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25)

instrukcja wypełnienia oferty


UM Przasnysz


Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.