Oświadczenia majątkowe samorządowców: termin do 30.04

Z końcem kwietnia mija ustawowy termin przekazania oświadczeń majątkowych przez samorządowców. Dokument, w dwóch egzemplarzach według stanu na 31 grudnia 2013 roku, należy zdać osobiście lub przesłać pocztą do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Do oświadczenia dołączone powinno być zeznanie (PIT) o wysokości dochodu w ubiegłym roku. Jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego przekazany będzie do urzędu skarbowego, drugi natomiast poddany zostanie analizie wojewody. Informację o osobach, które nie złożą oświadczeń w terminie, bądź u których stwierdzono w zeznaniach nieprawidłowości, wojewoda przekaże odpowiednim organom (sejmik województwa, rada powiatu, gminy, miasta, dzielnicy).

Do złożenia oświadczenia majątkowego wojewodzie mazowieckiemu zobowiązani są: przewodniczący sejmiku województwa, przewodniczący rad powiatów, gmin, miast oraz dzielnic Warszawy, marszałek województwa, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast z terenu województwa mazowieckiego.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments