OSP w Krasnem wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-pożarniczy.

OSP Krasne wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-pożarniczy. To najnowocześniejsza maszyna w powiecie.

– Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – to maksyma widniejąca na strażackich sztandarach, ale to również istota działania Ochotniczych Straży Pożarnych. Kiedy tylko usłyszą sygnał syreny, bez żalu porzucają swoje zajęcia, aby służyć tym, którzy potrzebują pomocy. Dziś pomoc ta będzie łatwiejsza, bowiem do OSP w Krasnem trafił nowy wóz bojowy. Uroczystość, poprzedzona mszą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, odbyła się 28 kwietnia przed siedzibą kraśnieńskiej remizy.

Zebranych w imieniu wójta gminy Krasne – Michała Szczepańskiego – powitał prezes zarządu oddziału gminnego związku OSP w Krasnem druh Artur Kraśniak, który opowiedział o historii służby pożarniczej na tym terenie. – Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnem powstała w 1922 roku. Na swoim wyposażeniu miała wówczas drewnianą remizę, dwa wozy konne i 6 koni, z których 4 ciągnęły ówczesny wóz bojowy, a dwa beczkę z wodą. Na przestrzeni lat  jednostka ciągle się rozwijała. Dziś, niemal w stulecie swojego istnienia i w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, do naszych samochodów Ford i Star dołączył MAN TGM 18.340. Nasza jednostka OSP prowadzi działania nie tylko na terenie powiatu, ale również województwa. Uczestniczyliśmy w akcji ratowania życia mieszkańcom Płocka podczas powodzi w 2010 r. czy podczas gaszenia pożaru lasu w okolicach Kadzidła w roku 2014. W 1995 r. nasza jednostka, spełniając określone wymagania, została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – mówił druh. Przypomniał także, że prócz niesienia pomocy w walce z żywiołami i ratowaniem ludzkiego życia OSP w Krasnem żywo uczestniczy w życiu lokalnej społeczności i parafii oraz prowadzi działalność edukacyjną. – Myślę, że założyciele straży pożarnej w Krasnem byliby dziś dumni z naszej jednostki. Fakt, że wzbogaciliśmy się o najnowocześniejszy wóz bojowy w powiecie jest zasługą determinacji wójta Michała Szczepańskiego oraz radnych gminnych, którzy jednogłośnie poparli przekazanie środków na ten cel – posumował.

Zakup nowoczesnego wozu bojowego nie byłby możliwy bez zaangażowania funduszy zewnętrznych. Wójt gminy Krasne szczególne podziękowania skierował do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przasnyszu za wsparcie merytoryczne w napisaniu wniosku i opracowanie przemyślanej inżynierii finansowej. Słowa wdzięczności należały się także urzędowi marszałkowskiemu, który na zakup wozu przeznaczył 100 tys. zł. Kolejne środki w wysokości 200 tys. zł popłynęły od Komendy Głównej PSP. – Jest to wspólny sukces mój i pani wójt gminy Przasnysz Grażyny Wróblewskiej, ponieważ zgodnie staraliśmy się o pieniądze dla naszych gmin. Potwierdziło się znane przysłowie, że zgoda buduje, ponieważ dzięki wspólnym działaniom dofinansowanie trafiło do obu jednostek OSP – podkreślił Michał Szczepański. Ostatnią cegiełkę na zakup wozu dołożył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na ten cel przeznaczył ponad 470 tys. zł w formie częściowo umarzalnej pożyczki.

Poświęcenia samochodu pożarniczego dokonał kapelan strażaków powiatu płockiego ks. Roman Bagiński, który polecił opiece Bożej jego kierowców. Po krótkiej modlitwie w ich intencji życzył, aby podczas służby zawsze towarzyszyli im patroni: św. Florian i św. Krzysztof.

– Być strażakiem to niezwykłe wyzwanie i ogromny zaszczyt. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują bez względu na własne bezpieczeństwo, to działania wpisane w codzienną strażacką służbę. Ogień czy woda to trudni przeciwnicy. Rozwój i postęp techniczny przynoszą nowe zagrożenia, katastrofy komunikacyjne i ekologiczne. Aby tym zjawiskom przeciwdziałać, a gdy wystąpią, skutecznie im sprostać, potrzebne jest ogromne doświadczenie, a także wiedza i odwaga. Dzięki poświęceniu i zaangażowaniu OSP jest dziś nowoczesną i cieszącą się społecznym zaufaniem formacją. Nowy wóz strażacki z pewnością zwiększy skuteczność ratowania życia i mienia, a także podniesie bezpieczeństwo działań – napisał w liście do druhów Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

W uroczystości wzięli udział: wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Krzysztof Bieńkowski, wicestarosta powiatu przasnyskiego Jarosław Tybuchowski, wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim st. bryg. Arkadiusz Gołębiewski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Przasnyszu mł. bryg. Jarosław Andruszkiewicz, komendant powiatowy policji w Przasnyszu insp. Tomasz Łysiak, prezes Państwowej Stadniny Koni w Krasnem Wiesław Kołakowski, włodarze gmin ościennych, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, ks. proboszcz Krzysztof Kujawa, delegacje OSP z Długołęki, Karniewa, Krasińca, Pęczek, Wężewa, Zalesia i Zielonej oraz zaproszeni goście.

MAN TGM 18.340 to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na dwuosiowym podwoziu, zapewniający szybkie wodno-pianowe natarcie. Do przewozu załogi służy sześcioosobowa kabina w układzie 1+1+4. Samochód ma zbiornik na wodę o pojemności 5070 l i zbiornik na środek pianotwórczy. Z tyłu użytkowego dachu zamontowano działko wodno-pianowe o wydajności 3200 l/min. W tylnej części zabudowy zamontowano dwuzakresową autopompę o wydajności 4260 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 560 l/min przy ciśnieniu 40 barów. W wyposażeniu pojazdu znajduje się również motopompa pływająca o wydajności 400 l/min. W górną część każdego z boków pojazdu, wzdłuż nadwozia, nad żaluzjami, a także na górnej części kabiny i nad wejściem do przedziału załogi zamontowano listwy LED zapewniające oświetlenie podczas działań w porze nocnej. Poza tym samochód jest wyposażony w pneumatyczny maszt oświetleniowy z dwoma reflektorami LED, każdy o mocy 216 W. Łączna moc ich strumienia świetlnego wynosi 30 000 lm.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments