OSP Łanięta ze wsparciem finansowym.

Dzięki staraniom wójta Krzynowłogo Małej Jerzego Humięckiego udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego środki na remont strażnic w jednostkach OSP. Z tych środków skorzystają druhowie z OSP Łanięta.

Urząd Marszałkowski uruchomił w tym roku program „Mazowieckie Strażnice OSP”, z którego środki miały zostać przeznaczone na remont remiz, świetlic czy garaży służącym strażakom ochotnikom. Dzięki temu gmina Krzynowłoga Mała mogła rozpocząć starania o otrzymanie środków na remonty lokalnych strażnic.

I takie pieniądze udało się pozyskać dla OSP Łanięta. Dzięki zdobytym funduszom już została wymieniona stolarka okienna w części strażnicy przeznaczonej na działalność statutową tej jednostki. Łącznie zakupiono 18 nowych okien.

Dodatkowo okazało się, że przeprowadzone postępowanie przetargowe pozwoliło na uzyskanie oszczędności związanej z tym zadaniem. Zaoszczędzona kwota także może być przeznaczona dla tej straży. W planach jest sfinansowanie wymiany bramy garażowej. Na razie nie jest to jeszcze możliwe ze względów proceduralnych. Gmina otrzymała dotację tylko na wymianę okien. Jest jednak szansa, że to się zmieni.

Aby tak mogło się stać, potrzebny jest aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim. Wójt o taki aneks już wystąpił. W najbliższych tygodniach powinna zapaść w tej sprawie decyzja sejmiku. Oby z dobrym efektem dla lokalnej społeczności. Dzięki temu uda się zrobić więcej niż pierwotnie planowano.

Źródło UG Krzynowłoga Mała
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments