Opieka zdrowotna – spotkanie z przedstawicielami wojewody

Omówienie sytuacji w szpitalach i ratownictwie medycznym, kontrole w szpitalach oraz plan finansowy na 2014 rok – to tylko niektóre zagadnienia poruszone podczas spotkania z przedstawicielami wojewody w radach społecznych działających przy zakładach opieki zdrowotnej. W posiedzeniu udział wziął m.in. Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Podczas spotkania omówiono kluczowe zadania wojewody dotyczące zdrowia publicznego, takie jak koordynowanie, nadzór i organizacja systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa. Ogólną sytuację w mazowieckich szpitalach zreferował Michał Borkowski, dyrektor Wydziału Zdrowia, a jego zastępczyni Elżbieta Nawrocka omówiła wyniki raportu dotyczącego opieki nad osobami starszymi na Mazowszu, a także podsumowała Pikniki Zdrowia organizowane przez działające przy wojewodzie Forum Zdrowia.

Adam Twarowski, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przedstawił natomiast plan finansowy i kontraktowanie usług medycznych na 2014 rok. Na koniec spotkania Edyta Ostrowska, dyrektor Wydziału Kontroli MUW zaprezentowała zakres oraz wyniki kontroli w zakładach opieki zdrowotnej.

Rady społeczne są organem doradczym i opiniotwórczym dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących zakłady opieki zdrowotnej, a także ich kierowników. Opiniują m.in. zmiany związane z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi, zakupem lub przyjęciem darowizny sprzętu medycznego czy też sprawy dotyczące przekształceń zakładu.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments